Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

2004

ROK ZAŁOŻENIA

27 %

RYNKU

180 tys.

MACIOR

5 mln.

PROSIĄT ROCZNIE

Cele

Cele

Promujemy wysokiej jakości produkcję zwierzęcą z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju i dobrej relacji z otoczeniem, staramy się wpływać na decyzje polityczne, integrujemy, edukujemy, wspieramy.

Zarząd

Zarząd

Statut

Statut

Załącznik Do Uchwały nr 33 z dnia 2 października 2019 roku Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW – PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLPIG

WARSZAWA 2019 ROK

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Związkiem został utworzony na mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 20 sierpnia 2004.

2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim ‘The National Association of Employers – Pig Producers POLPIG’.

§ 2

Związek jest samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od związków zawodowych i innych organizacji.

§ 3

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz.U.2015.2029 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 4

Związek ma prawo przystępowania do federacji i konfederacji związków oraz do międzynarodowych organizacji pracodawców.

§ 5

1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Związku jest m. st. Warszawa.
4. Związek ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
5. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Członkostwo

Członkostwo
JESTEŚ PRACODAWCĄ I PRODUCENTEM TRZODY CHLEWNEJ?
  • zacznij działać wśród najlepszych
  • bądź przygotowany na wyzwania jutra
  • spotykaj się z autorytetami
  • otrzymuj aktualności z branży
  • nie daj się zaskoczyć
Dołącz do nas

Członkowie wspierający

Członkowie wspierający