Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Nauka i wiedza

Nauka i wiedza

Afrykański Pomór Świń

Ta, bezpieczna dla zdrowia ludzkiego ale śmiertelna dla świń i dzików, niezwykle zaraźliwa choroba, jest obecnie największym wyzwaniem dla hodowców trzody chlewnej na świecie. Jedynymi skutecznymi metodami jej powstrzymania jest jednocześnie: ścisła bioasekuracja hodowli, obniżenie pogłowia dzików poprzez odstrzał i jak najszybsza utylizacja truchła dzików.
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 14-17 w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 14-17 w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

09.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń o nr 14-17 w 2024r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 5 i 6 lipca 2024 r. otrzymanych z Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (PIW – PIB).

  • Ognisko ASF nr 14 w 2024 r. wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 świń, położonym w miejscowości Kierzków, w gminie Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie, na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/5941.
  • Ognisko ASF nr 15 w 2024 r. wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 62 świnie, położonym w miejscowości Potrzanowo, w gminie Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/5941.
  • Ognisko ASF nr 16 w 2024 r. wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 70 świń, położonym w miejscowości Ujazd, w gminie Kiszkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie, na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części I załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/5941.
  • Ognisko ASF nr 17 w 2024 r. wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2766 świń, położonym w miejscowości Tłukawy, w gminie Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie, na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/5941.

Czy czeka nas kryzys na unijnym rynku wi...

24.06.2024

Na rynku wieprzowiny w Unii Europejskiej panuje stabilizacja. Nie doczekaliśmy się na razie sezonowych impulsów związanych w okresem wyższych temperatur powietr…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

11.06.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń o nr 2 – 5 w 2024 r., na podstawie wyników badań laborato…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

07.06.2024

Wchodzimy w okres zwiększonego ryzyka wnikaniem wirusa ASF do chlewni. Apelujemy do rolników o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie bioasekuracji stad trzod…

Odstrzał i zbieranie truchła dzików

27.05.2022

Klucz do sukcesu w powstrzymaniu ASF mają myśliwi. Jest nim nie tylko odstrzał, ale i właściwe oszacowanie populacji dzików oraz szybkie i sprawne usuwanie truc…

Większa elastyczność w wyznaczaniu stref...

06.05.2022

Jednym z postulatów branżowego porozumienia do spraw ASF łączącego największe organizacje związane z hodowlą trzody chlewnej jest większa elastyczność w wytycza…

Zobacz starsze Przejdź do archiwum

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo konsumentów to absolutny priorytet każdego producenta żywności. Na straży tego bezpieczeństwa stoją zarówno przepisy jak i instytucje kontrolujące ich przestrzegania. Jednak największym motywatorem dla producentów jest obawa przed utratą wiarygodności rynkowej i problemami ze sprzedażą wytworzonej żywności. Każdy kryzys w tym obszarze oznacza gigantyczne straty.
Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii: Nowe sposoby walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii: Nowe sposoby walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

01.07.2024

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii

Hodowcy zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności i lekarze weterynarii na poziomie gospodarstwa w 27 państwach członkowskich UE są pierwszymi osobami odpowiedzialnymi za wysoki standard hodowli zwierząt i opieki w celu zapobiegania chorobom, a także za ostrożne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych, gdy takie leczenie staje się konieczne.

Szkolenie praktyczne skierowane do rolników i lekarzy weterynarii pracujących ze zwierzętami, od których lub z których pozyskuje się żywność, mające na celu wspieranie strategii „Od pola do stołu” (F2F) i jej skuteczne wdrażanie w oparciu o nowe sposoby walki z odpornością na środki antydrobnoustrojowe.

 

Pobierz program szkolenia

Temat szkolenia: Nowe sposoby walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

Miejsce: Warszawa

Data: 21 i 22 października 2024 r.

Rejestracja: Wszystkie osoby, które pragną wziąć udział w stacjonarnym szkoleniu praktycznym dla rolników i lekarzy weterynarii w Polsce w dniach 21 i 22 października 2024 r., muszą zarejestrować się za pomocą tego formularza internetowego: https://forms.office.com/e/SWDx0zyyqh

Osoby pragnące wziąć udział w szkoleniu online mogą zarejestrować się poprzez Zoom. Link dostępny na stronie internetowej: www.amrfvtraining.eu

 

Wykładowca koordynator – Wykładowca 1 – Cristina MUÑOZ MADERO Koordynator Krajowego Planu dot. Środków Przeciwdrobnoustrojowych w Hiszpanii – AEMPS i Członek Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP)

Posiada ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie weterynarii i 17 lat doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji i opracowywania działań związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz zarządzania nimi. Od lat jest zaangażowana w opracowywanie krajowych planów działań na rzecz ograniczenia ryzyka związanego z antybiotykoodpornością zarówno w leczeniu ludzi, jak i zwierząt.

Dr Muñoz dogłębnie rozumie podejście UE do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zna również agencje UE zaangażowane w tę kwestię, wytyczne UE i odpowiednie przepisy, zagadnienia związane monitorowaniem danych i sprawozdawczością. Ma solidne doświadczenie w koordynowaniu gromadzenia danych związanych ze spożyciem środków przeciwdrobnoustrojowych na poziomie europejskim. Odpowiada za koordynację hiszpańskiego planu ESVAC w zakresie gromadzenia danych. Dr Muñoz posiada bogate doświadczenie z udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych i zdrowia publicznego. Brała udział i nadal uczestniczy w kilku międzynarodowych grupach roboczych w ramach Codex Alimentarius, WHO czy FAO.

Informacje o składzie trenerskim będą aktualizowane w kolejnych tygodniach.

 

Podcast z lekarzem weterynarii Giovanbat...

09.03.2022

Projekt ustawy „okołorozporządzeniowej” wprowadzający przepisy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/6 obecnie jest na etapie doprecyzowania….

O „mitach” odkrytych przez Greenpeace...

21.12.2021

Na początku grudnia ukazał się raport z badań Greenpeace dotyczący reklam mięsnych i mlecznych produktów spożywczych. Zdaniem autorów raportu, reklamy przedstaw…

Skok na główkę do pustego basenu czyli m...

09.11.2021

Syntetyczne mięso to prosta, sztucznie wyhodowana monokultura. Nie ma w niej dodatkowych komórek tłuszczowych, delikatnych chrząstek które nadają smakowitości m…

List do premiera w sprawie ustawy o wete...

12.10.2021

POLPROWET, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz POLPIG zwróciły się do premiera z prośbą o pilne wsparcie w przyspieszeniu prac legislacyjnych…

KE ponownie zezwala na stosowanie przetw...

01.09.2021

Komisja Europejska uznała, że należy ponownie zezwolić na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń w paszy dla drobiu oraz przetworzone…

Zobacz starsze Przejdź do archiwum

Dobrostan

Dobrostan zwierząt stał się głównym argumentem przeciwników hodowli trzody chlewnej. Tymczasem przestrzeganie zasad tego dobrobytu leży w fundamentalnym, ekonomicznym interesie każdego hodowcy. Tylko zdrowe, hodowlane w optymalnych warunkach jeśli chodzi o temperaturę, wilgotność czy ilość światła, dobrze karmione i chronione przed stresem zwierzęta uzyskują szybki przyrost wagi.
21-01-2022 kończą się konsultacje unijne w sprawie dobrostanu zwierząt

21-01-2022 kończą się konsultacje unijne w sprawie dobrostanu zwierząt

20.01.2022

Rozwój produkcji zwierzęcej zmierza w kierunku ograniczenia wpływu na środowisko naturalne, ochronę klimatu oraz poprawy dobrostanu zwierząt. Przyszłe cele nie tylko zostały określone przez polityków, ale również zmian domaga się szeroko rozumiane społeczeństwo.

W przestrzeni medialnej pojawiają się jednak coraz częściej informacje bazujące na emocjach, które przeciwstawiają się rzekomej bezduszności, tragicznym warunkom chowu i okrucieństwie hodowców.

Tymczasem poprawa dobrostanu zwierząt nie stoi w sprzeczności z interesem producentów żywca czy produktów pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta utrzymywane w lepszych warunkach odznaczają się bowiem lepszym zdrowiem i wynikami produkcji, co ma zasadnicze przełożenie na niższe jednostkowe koszty produkcji. Zwierzęta zestresowane, chore, zmarznięte czy przegrzane częściej chorują i słabo przyrastają. Zamiast przychodu przynoszą hodowcy straty. Również transport w nieodpowiednich warunkach stresuje zwierzęta i wpływa na powstawanie wad mięsa, a więc i jego cenę.

W przyszłych regulacjach zależy nam jednak na wprowadzaniu rozwiązań i technologii praktycznych, opartych na badaniach naukowych powiązanych z rynkiem. Jesteśmy za zmianami, ale powinny być one racjonalne.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Skok na główkę do pustego basenu czyli m...

09.11.2021

Syntetyczne mięso to prosta, sztucznie wyhodowana monokultura. Nie ma w niej dodatkowych komórek tłuszczowych, delikatnych chrząstek które nadają smakowitości m…

Bezjarzmowe kojce porodowe w praktyce

09.06.2021

Bezjarzmowe kojce porodowe w praktyce Mirosław Lewandowski Artykuł ukazał się w magazynie Hoduj z Głową Świnie nr 5-6/2021.   Hodowcy od kilku lat stosują …

Możemy zapobiegać biegunce prosiąt

09.02.2021

Możemy zapobiegać biegunce prosiąt Autor tekstu:  Mirosław Lewandowski Artykuł ukazał się w magazynie Hoduj z Głową Świnie nr 1/2021.       &nbsp…

Na jakich zasadach wyznaczane są zakłady...

11.01.2021

Nałożenie na dany teren tzw. strefy niebieskiej ASF w praktyce często oznacza zarówno straty dla producentów świń w związku z niższą ceną sprzedaży, ale i probl…

TEP apeluje zatrzymanie procesu likwidac...

05.01.2021

Według Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) organy i instytucje rządowe od kilku lat realizują działania prowadzące do likwidacji dużych, prywatnych gospodars…

Zobacz starsze Przejdź do archiwum

Środowisko i klimat

Społeczna odpowiedzialność produkcji rolnej staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na kształt tej produkcji. Członkowie POLPIG są pionierami wykorzystywania systemów energii odnawialnej, zamkniętego obiegu produkcji czy wykorzystania biogazów do produkcji energii.
Odstrzał i zbieranie truchła dzików

Odstrzał i zbieranie truchła dzików

27.05.2022

Klucz do sukcesu w powstrzymaniu ASF mają myśliwi. Jest nim nie tylko odstrzał, ale i właściwe oszacowanie populacji dzików oraz szybkie i sprawne usuwanie truchła. Niestety wiele ograniczeń składa się na to, że myśliwi mają problemy ze skutecznym szacowaniem ilości dzików i szybkim usuwaniem truchła. Proponowane zmiany mają część z tych ograniczeń usunąć.

 

W Polsce od 1 kwietnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. odstrzelono 279 104 dziki w tym 139 056 w drodze odstrzału sanitarnego. Niestety danych tych nie można odnieść do liczebności całej populacji dzików, co uniemożliwia określenie czy wykonany odstrzał był wystarczający do uzyskania znaczącej redukcji populacji dzików. Dlatego POROZUMIENIE hodowców proponuje zastosowanie skuteczniejszych metod mierzenia populacji dzików. Zastosowanie systemu informatycznego do zgłaszania każdego odstrzelonego lub znalezionego padłego dzika poprawia monitoring czynny i bierny. Jest to o tyle ważne, że monitoring bierny jest od 40 do 100 razy bardziej efektywny w poszukiwaniu dzików zainfekowanych ASFV od monitoringu czynnego. Warunkiem jest jego profesjonalna organizacja. POROZUMIENIE wnioskuje o wprowadzenie nowej, obiektywnej metody liczenia populacji dzików, która pozwoli na zweryfikowanie sporządzanych planów łowieckich pod kątem walki z ASF. W szczególności szacowanie populacji przy pomocy dronów i fotopułapek, są to metody, które można wprowadzić wszędzie, niezależnie od specyfiki siedliska i w dowolnym czasie w celu wygenerowania porównywalnych danych.

Dużym problemem jest zbieranie truchła zanim stanie się ogniskiem kolejnych zakażeń. Według szacunków obecnie zbiera się poniżej 20% padłych dzików. Postulujemy, aby większa ilość środków przeznaczonych na walkę z ASF była kierowana na zbieranie truchła, czyli do najskuteczniejszego elementu zmniejszania presji wirusa ASF w środowisku. Celowe jest równoległe zwiększenie intensywności odstrzałów oraz poszukiwań padłych dzików, liczby zaangażowanych osób, psów i utylizacji znalezionych dzików. Wnioskujemy o intensywne poszukiwanie padłych dzików w promieniu 5 km od potwierdzonych ognisk u świń i dzików z udziałem przeszkolonej w tym zakresie okolicznej ludności oraz przewodników z psami pod nadzorem myśliwych.

Niewesoły gaz rozweselający

18.11.2021

Na stronie internetowej HodowcyRazem.pl pojawił się artykuł „Niewesoły gaz rozweselający”, do którego lektury zachęcamy. Rolnictwo, a zwłaszcza chów zwierząt go…

Skok na główkę do pustego basenu czyli m...

09.11.2021

Syntetyczne mięso to prosta, sztucznie wyhodowana monokultura. Nie ma w niej dodatkowych komórek tłuszczowych, delikatnych chrząstek które nadają smakowitości m…

Poprzez produkcję biometanu można zreduk...

15.10.2021

Naukowcy przyjrzeli się bliżej problemowi emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa oraz możliwości jej ograniczenia. Wnioski płynące z raportu przygoto…

Działania redukujące emisję amoniaku

17.06.2021

Polska zobowiązała się do redukcji emisji amoniaku o 1% w każdym roku od 2020 do 2029 r. W porównaniu z 2005 r. zakres redukcji emisji powinien wynosić 17%. Wym…

9 paradoksów strategii Od pola do stołu...

27.03.2021

Europejskie organizacje European Livestock Voice oraz Carni Sostenibili przedstawiły film pt. 9 paradoksów strategii Od pola do stołu. Jest to apel organizacji …

Zobacz starsze Przejdź do archiwum