Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
1,2 mln krajowych gospodarstw rolnych nie jest w stanie osiągać dochodów wystarczających do życia rodzin rolniczych

1,2 mln krajowych gospodarstw rolnych nie jest w stanie osiągać dochodów wystarczających do życia rodzin rolniczych

10.08.2019

W dniu 24 września 2019 odbyła się konferencja „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” współorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. KZP-PTCH był jednym z partnerów konferencji.

Konferencja odbyła się pod patronatem ministra rolnictwa w gmachu MRiRW. Tematy dotyczące struktury rolnictwa i zachodzących przemian na wsi są kluczowe zrozumienia obecnej sytuacji oraz możliwości wytyczania dalszych kierunków zmian. Niestety na konferencji nie pojawiły się osoby reprezentujące MRiRW. Świadczy to o braku zainteresowania ze strony resortu pracą polskich naukowców, którzy poświęcili 18 miesięcy na przygotowanie raportu.

W Polsce nie ma zagrożenia nadmierną koncentracją ziemi. Z wystąpień naukowców prezentowanych na konferencji wynika coś zupełnie przeciwnego. 90% gospodarstw, co stanowi ok. 1,2 mln gospodarstw w skali kraju, użytkujących 50% gruntów ogółem nie jest w stanie osiągać dochodów wystarczających do życia rodzin rolniczych. Są dwa podstawowe powody tej sytuacji: mała powierzchnia użytkowanych gruntów oraz niski poziom efektywności. Nasz kraj „jest jedynym wielkim producentem rolnym w Unii Europejskiej z tak nieefektywnymi strukturami obszarowymi i ekonomicznymi”- wynika z raportu.

Pomimo poprawy sytuacji od wejścia Polski do Unii Europejskiej i wzrostu standardowej produkcji z przeciętnego gospodarstwa z 6,5 tys. euro w 2005 roku do 17,7 tys. euro w 2016 r. dystans do krajów UE-15 ciągle rośnie. W tym samym czasie standardowa produkcja przeciętnego gospodarstwa w „starych państwach” UE wzrosła o 26 tys. euro. Naukowcy konkludują, że konieczne są korekty prowadzonej polityki rolnej, która w ocenie prelegentów hamuje przekształcenia na wsi. Jako przykład podane są przepisy regulujące obrót ziemią rolną.

W wielu wypowiedziach pojawiało się zaniepokojenie, że rządzący przybrali niebezpieczny kurs, w którym państwo dąży do odebrania dzierżawcom dzierżawionej ziemi po byłych PGR-ach i poddania jej parcelacji. Dzierżawcom, którzy okazali się dobrymi gospodarzami i znaleźli się w 10% gospodarstw dochodowych z perspektywami na rozwój, grozi zaprzestanie produkcji i zwolnienie tysięcy zatrudnionych pracowników.

W Polsce ceny skupu świń pozostają stabi...

02.10.2023

Presja cenowa na skup żywca wieprzowego zmalała w całej Europie. Niska podaż żywca jest wystarczająca do potrzeb przetwórstwa. Sprzedaż wieprzowiny na rynku uni…

XX  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ...

02.10.2023

W dniach 2 i 3 października 2023 roku  w Hotelu „Filmar”, ul.Grudziądzka 39-43 w Toruniu odbędzie się XX  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ETYCZNE I PRAWNE A…

Polska dołącza do EFSA w ogólnoeuropejsk...

29.09.2023

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii łączą siły w 2023 r. w ogólnoeuropejskiej kampanii wspierającej wal…

Notowania: Trzoda chlewna / zboża (2023/...

29.09.2023

Notowania obejmują ostatnie tygodnie cen tuczników, prosiąt  i macior w różnych krajach oraz zbóż w Polsce. Notowania są publikowane co tydzień. tuczniki 2023/3…

Hiszpanie z roku na rok umacniają swoją ...

25.09.2023

Według danych Eurostat na koniec czerwca br. unijne pogłowie świń skurczyło się o 3,2% r/r, a loch 2,4% r/r. Jeżeli odniesiemy najnowsze dane Eurostatu do tych …

Notowania: Trzoda chlewna / zboża (2023/...

22.09.2023

Notowania obejmują ostatnie tygodnie cen tuczników, prosiąt  i macior w różnych krajach oraz zbóż w Polsce. Notowania są publikowane co tydzień.     &…

W Polsce w tygodniu 37 zanotowano wzrost...

18.09.2023

Podaż żywca wieprzowego na unijnym rynku pozostaje dalej na niskim poziomie, który jednak wystarcza do zaspokojenia potrzeb przetwórstwa. Spowodowało to w ostat…

Niska podaż żywca utrudnia zaspokojenie ...

11.09.2023

Pogłowie świń, a tym samym produkcja trzody chlewnej, spadła w całej Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku w UE ubito o 8,9% mniej świń. To dużo w po…

Niska podaż żywca. Spadek eksportu wiepr...

04.09.2023

Na unijnym rynku trzody chlewnej presja cenowa stopniowo ustępuje. W notowaniach ostatniej małej giełdy w Niemczech cena skupu tuczników wzrosła o 2 eurocenty. …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum