Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
1,2 mln krajowych gospodarstw rolnych nie jest w stanie osiągać dochodów wystarczających do życia rodzin rolniczych

1,2 mln krajowych gospodarstw rolnych nie jest w stanie osiągać dochodów wystarczających do życia rodzin rolniczych

10.08.2019

W dniu 24 września 2019 odbyła się konferencja „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” współorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. KZP-PTCH był jednym z partnerów konferencji.

Konferencja odbyła się pod patronatem ministra rolnictwa w gmachu MRiRW. Tematy dotyczące struktury rolnictwa i zachodzących przemian na wsi są kluczowe zrozumienia obecnej sytuacji oraz możliwości wytyczania dalszych kierunków zmian. Niestety na konferencji nie pojawiły się osoby reprezentujące MRiRW. Świadczy to o braku zainteresowania ze strony resortu pracą polskich naukowców, którzy poświęcili 18 miesięcy na przygotowanie raportu.

W Polsce nie ma zagrożenia nadmierną koncentracją ziemi. Z wystąpień naukowców prezentowanych na konferencji wynika coś zupełnie przeciwnego. 90% gospodarstw, co stanowi ok. 1,2 mln gospodarstw w skali kraju, użytkujących 50% gruntów ogółem nie jest w stanie osiągać dochodów wystarczających do życia rodzin rolniczych. Są dwa podstawowe powody tej sytuacji: mała powierzchnia użytkowanych gruntów oraz niski poziom efektywności. Nasz kraj „jest jedynym wielkim producentem rolnym w Unii Europejskiej z tak nieefektywnymi strukturami obszarowymi i ekonomicznymi”- wynika z raportu.

Pomimo poprawy sytuacji od wejścia Polski do Unii Europejskiej i wzrostu standardowej produkcji z przeciętnego gospodarstwa z 6,5 tys. euro w 2005 roku do 17,7 tys. euro w 2016 r. dystans do krajów UE-15 ciągle rośnie. W tym samym czasie standardowa produkcja przeciętnego gospodarstwa w „starych państwach” UE wzrosła o 26 tys. euro. Naukowcy konkludują, że konieczne są korekty prowadzonej polityki rolnej, która w ocenie prelegentów hamuje przekształcenia na wsi. Jako przykład podane są przepisy regulujące obrót ziemią rolną.

W wielu wypowiedziach pojawiało się zaniepokojenie, że rządzący przybrali niebezpieczny kurs, w którym państwo dąży do odebrania dzierżawcom dzierżawionej ziemi po byłych PGR-ach i poddania jej parcelacji. Dzierżawcom, którzy okazali się dobrymi gospodarzami i znaleźli się w 10% gospodarstw dochodowych z perspektywami na rozwój, grozi zaprzestanie produkcji i zwolnienie tysięcy zatrudnionych pracowników.

Import może ograniczyć możliwości wzrost...

15.04.2024

Niskie temperatury powietrza nie stwarzają korzystnych warunków do wzrostu cen skupu żywca wieprzowego w krajach unijnych. Zapasy wieprzowiny w zakładach mięsny…

Trzoda chlewna / zboża (2024/15)

12.04.2024

tuczniki 2024/13 2024/14 2024/15 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 0,022 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Mena...

11.04.2024

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Cukrowni Żnin 22 lutego br. Kongres zorganizowany przez Związek Pracodawców – Dzie…

Trzoda chlewna / zboża (2024/14)

05.04.2024

tuczniki 2024/12 2024/13 2024/14 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,29 0,00 0,00 -0,023 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29.03.2024

Trzoda chlewna / zboża (2024/13)

29.03.2024

tuczniki 2024/11 2024/12 2024/13 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 -0,008 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Trzoda chlewna / zboża (2024/12)

22.03.2024

tuczniki 2024/10 2024/11 2024/12 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,32 0,00 0,00 0,043 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Trzoda chlewna / zboża (2024/11)

15.03.2024

tuczniki 2024/09 2024/10 2024/11 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,28 0,00 0,00 -0,006 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Ruszyła trzecia edycja konkursu Innowacy...

13.03.2024

Powalcz o tytuł Innowacyjnego Farmera 2024! Pochwal się swoim gospodarstwem i stosowanymi w nim innowacjami. Jeżeli stosujesz technologię lub praktykę rolniczą,…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum