Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Zmiany sektora wieprzowiny po wejściu Polski do UE

Zmiany sektora wieprzowiny po wejściu Polski do UE

20.06.2024

Polska ma 6. co do wielkości stado trzody chlewnej w UE (9,8 mln sztuk) i jest jednocześnie 4. największym producentem wieprzowiny w UE. W Polsce jest około 50 tys. gospodarstw rolnych utrzymujących świnie, a średnie stado wynosi blisko 200 sztuk. Polski sektor trzody chlewnej jest bardzo rozdrobniony. 80% gospodarstw (głównie małych) posiada tylko 10% całkowitego pogłowia trzody chlewnej. Zaledwie 11,8 tys. ferm trzody chlewnej ma stado większe lub równe 100 sztuk. Duże rozdrobnienie produkcji trzody chlewnej negatywnie wpływa na jej konkurencyjność, a konsolidacja pozostaje jednym z najważniejszych długoterminowych wyzwań dla tego sektora. Kolejnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność branży trzody chlewnej w Polsce jest rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ze względu na ograniczenia związane z ASF, polski sektor trzody chlewnej nie jest w stanie eksportować swoich produktów na wiele ważnych rynków zagranicznych, takich jak Chiny czy Japonia. Niska konkurencyjność branży trzody chlewnej prowadzi do stopniowego spadku pogłowia. W konsekwencji Polska utraciła samowystarczalność w produkcji wieprzowiny i można spodziewać się dalszego pogorszenia polskiego bilansu handlowego trzody chlewnej i wieprzowiny. Produkcja trzody chlewnej w Polsce jest silnie uzależniona od importu prosiąt, ponieważ nie ma wystarczającej produkcji krajowej.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo znacznego ożywienia krajowej produkcji prosiąt w nadchodzących latach. Polski import prosiąt jest zdominowany przez Danię (98% udziału w rynku). Pomimo bardzo silnej pozycji duńskich prosiąt na polskim rynku, można oczekiwać, że wolumen duńskich prosiąt importowanych do Polski będzie się stopniowo zmniejszał w kolejnych latach. Wynikać to będzie z dalszego spadku produkcji trzody chlewnej w Polsce oraz ograniczania duńskiego eksportu.

Dokąd zmierza sektor trzody chlewnej?

Polski sektor trzody chlewnej będzie podążał drogą coraz większej integracji i koncentracji produkcji, którą wyznaczyły wiodące kraje unijne przy uwzględnieniu poprawy dobrostanu zwierząt, zmniejszenia zapotrzebowania na środki przeciwdrobnoustrojowe w gospodarstwach rolnych, redukcji oddziaływania na środowisko naturalne i klimat. Zmianom tym będzie towarzyszyła presja regulacyjna, niepewność rynkowa, podniesienie kosztów produkcji i pogorszenie konkurencyjności wyrobów wieprzowych nie tylko na rynkach światowych, ale również na rynku Wspólnoty. Unia Europejska dąży do coraz szerszego uwolnienia wymiany handlowej z poszczególnymi regionami i blokami gospodarczymi świata. Kluczowym elementem nowych umów powinno być zagwarantowanie tych samych wymogów środowiskowych i klimatycznych oraz dobrostanu zwierząt dla wszystkich kontrahentów spoza Unii, aby zagwarantować uczciwą konkurencję.

Presja substytutów mięsa:

 • organizacje vege
 • mięso komórkowe
 • redukcja spożycia wieprzowiny w krajach rozwiniętych

Liberalizacja handlu światowego:

 • niepewność rynkowa (ASF, inne pandemie, dostępność do rynków zbytu)
 • nieuczciwa konkurencja ze strony państw trzecich
 • konieczność krajowej integracji i koncentracji produkcji (koszty, zastosowanie nowych technologii AI)

 Presja regulacyjna:

 • ochrona środowiska naturalnego i klimatu (pomiary/kalkulatory emisji, zerowy ślad węglowy, biogazownie/fotowoltaika)
 • dobrostan zwierząt (podniesienie kosztów, pogorszenie konkurencyjności)
 • zmniejszenia zapotrzebowania na środki przeciwdrobnoustrojowe
 • ograniczona dostępność prosiąt (transport, pozwolenia na przemieszczanie, pozwolenia budowlane, plan ogólny)
 • koncentracja produkcji – skala masowa
 • produkcja na lokalny rynek –  skala niszowa
 • produkcja w systemach jakości

Pobierz prezentację: Zmiany sektora wieprzowiny po wejściu Polski do UE

 

Trzoda chlewna / zboża (2024/28)

12.07.2024

tuczniki 2024/26 2024/27 2024/28 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,63 0,00 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,10 2,10 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

09.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń o nr 14-17 w 2024r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych…

Niski popyt na wieprzowinę i wysyp ognis...

08.07.2024

Zimna i deszczowa pogoda nie sprzyjała grillowaniu, co wpłynęło na mniejszy popyt na mięso. W Niemczech ceny wieprzowiny znacznie spadły z powodu niskiego zapot…

Trzoda chlewna / zboża (2024/27)

05.07.2024

tuczniki 2024/25 2024/26 2024/27 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,67 9,63 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,10 -0,100 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Szkolenie praktyczne dla rolników i leka...

01.07.2024

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii Hodowcy zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności i lekarze weterynarii na poziomie gospodarstwa w 2…

Trzoda chlewna / zboża (2024/26)

28.06.2024

tuczniki 2024/24 2024/25 2024/26 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,71 9,67 0,00 -0,036 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

25.06.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 11 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w Polsce, na podstawie wyników badań laboratoryjn…

Czy czeka nas kryzys na unijnym rynku wi...

24.06.2024

Na rynku wieprzowiny w Unii Europejskiej panuje stabilizacja. Nie doczekaliśmy się na razie sezonowych impulsów związanych w okresem wyższych temperatur powietr…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

23.06.2024

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca wystąpienia 10 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskie…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum