Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
29 stycznia br. odbędzie się spotkanie Krajowej Rady Wieprzowiny z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 stycznia br. odbędzie się spotkanie Krajowej Rady Wieprzowiny z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22.01.2024

Tematem przewodnim będzie zaprezentowanie „Założeń do strategii rozwoju branży trzody chlewnej i przetwórstwa wieprzowiny”. Pragniemy, aby propozycje znalazły poparcie strony rządowej, nie tylko w kwestii przygotowania konkretnych rozwiązań ale przede wszystkim pomocy we wdrożeniu proponowanej strategii w życie, poprzez odpowiednie zmiany ustaw. Siłą polskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne, stąd główny nacisk położony jest na takie rozwiązania systemowe. Umożliwią one rolnikom indywidualnym wykorzystanie mechanizmów wspierających ich rozwój w niezależnej produkcji trzody chlewnej. Będą również wspierać ich w dążeniu do większego stopnia integracji pomiędzy nimi, a zakładami przetwórczymi.

ASF – jako problem całej branży. Należy rozwiązać go niezależnie od postępu prac nad strategią rozwoju sektora. Przypominamy, że Afrykański Pomór Świń mocno ogranicza nie tylko rozwój i utrzymanie się samych chlewni na rynku, ale przede wszystkim możliwości eksportowe polskich zakładów przetwórczych. Brak możliwości eksportu  do krajów trzecich uniemożliwia wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w polskim, wysokiej jakości  mięsie wieprzowym i jego przetworach oraz uzależnia nas od sytuacji na  rynkach  Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia walki z ASF, pokazują, że nie wszystko to, co wydawało się dobrą strategią w zwalczaniu wirusa jest skuteczne, a dobre rozwiązania należy dopracować i uskutecznić w działaniu.

Następnym tematem są bariery jakie napotykają rolnicy, którzy pragną rozpocząć budowę nowych budynków inwentarskich. Mamy świadomość, że nie wszystko, co zostanie poruszone na spotkaniu należy do wyłącznej kompetencji MRiRW, jednakże wsparcie merytoryczne jakie może nam zaoferować ministerstwo będzie nieodzowne w procesie wyklarowania ścieżki uzyskiwania potrzebnych pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji – jest to podstawa do tego, aby strategia mogła ruszyć z miejsca.

Były Minister Rolnictwa, Pan Robert Telus oficjalnie zadeklarował wsparcie finansowe przygotowanego przez resort rolnictwa planu odbudowy pogłowia świń.  Środki mają pochodzić z budżetu unijnego oraz krajowego. Zgodnie z propozycją MRiRW na początku zaplanowano przeprowadzenie programu pilotażowego, którego zadaniem byłaby weryfikacja, czy hodowcy trzody chlewnej są zainteresowani tego typu wsparciem oraz na jakie bariery mogą natrafić wdrażając przygotowane rozwiązania?, Wnioski miały być wskazówką do wprowadzenia właściwego programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Założenia programu były przedstawiane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027.

Podczas spotkania z Ministrem Czesławem Siekierskim Krajowa Rada Wieprzowiny chce uzyskać jednoznaczną informacje czy program ten będzie realizowany, a jeśli tak, to czy są zabezpieczone na ten cel środki? Jednocześnie ważna jest odpowiedź na pytanie, jakie prace legislacyjne przewiduje się w celu likwidacji już zidentyfikowanych barier, które mogą doprowadzić do niepowodzenia projektu pilotażowego? KRW deklaruje gotowość do współpracy nad rozwojem programu, tak aby był on jak najbardziej optymalny dla rolników indywidualnych i mógł być w jak największym stopniu wykorzystany.

 

 


KRAJOWA RADA WIEPRZOWINY (KRW) została powołana na mocy porozumienia z dnia 4 stycznia 2024 r. głównych organizacji branżowych oraz doradców i przedstawicieli nauki związanych z sektorem produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej celem zrównoważonego rozwoju krajowego sektora wieprzowiny opartego na najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, w powiązaniu z dobrostanem zwierząt, ochroną klimatu oraz środowiska naturalnego, który zapewni wzrost rentowności całego łańcucha dostaw i uodpornienia sektora na ryzyka. Jako podmiot apolityczny KRW działa autonomicznie, tworzy własne niezależne struktury robocze i kieruje się ustalonymi przez siebie kryteriami, zasadami i regulaminem.

Nadrzędnym celem KRW jest odbudowa krajowej produkcji prosiąt, ograniczenie krajowego importu zarówno zwierząt jak i wieprzowiny oraz osiągnięcie samowystarczalności Polski w zakresie produkcji mięsa wieprzowego.

KRW współpracuje z administracją państwową i samorządową, środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliskie są deklarowane cele działań KRW.

 

Sygnatariusze KRW:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność

/-/ Pełnomocnik Janusz Terka

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

/-/ Prezes Aleksander Dargiewicz

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

/-/ Prezes Andrzej Kabat

Polski Związek Niezależnych Producentów Świń PZNPŚ

/-/ Prezes Bogusław Prałat

WIEPRZ POLSKI

/-/ Prezes Andrzej Zawistowski

Związek Polskie Mięso

/-/ Prezes Witold Choiński

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

/-/ Prezes Wiesław Różański

 

 

Trzoda chlewna / zboża (2024/28)

12.07.2024

tuczniki 2024/26 2024/27 2024/28 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,63 0,00 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,10 2,10 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

09.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń o nr 14-17 w 2024r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych…

Niski popyt na wieprzowinę i wysyp ognis...

08.07.2024

Zimna i deszczowa pogoda nie sprzyjała grillowaniu, co wpłynęło na mniejszy popyt na mięso. W Niemczech ceny wieprzowiny znacznie spadły z powodu niskiego zapot…

Trzoda chlewna / zboża (2024/27)

05.07.2024

tuczniki 2024/25 2024/26 2024/27 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,67 9,63 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,10 -0,100 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Szkolenie praktyczne dla rolników i leka...

01.07.2024

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii Hodowcy zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności i lekarze weterynarii na poziomie gospodarstwa w 2…

Trzoda chlewna / zboża (2024/26)

28.06.2024

tuczniki 2024/24 2024/25 2024/26 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,71 9,67 0,00 -0,036 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

25.06.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 11 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w Polsce, na podstawie wyników badań laboratoryjn…

Czy czeka nas kryzys na unijnym rynku wi...

24.06.2024

Na rynku wieprzowiny w Unii Europejskiej panuje stabilizacja. Nie doczekaliśmy się na razie sezonowych impulsów związanych w okresem wyższych temperatur powietr…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

23.06.2024

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca wystąpienia 10 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskie…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum