Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Branża

Aktualności

KZ/2020/189 w sprawie odstępstwa od pobierania krwi do badań w kierunku ASF

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu producentów trzody chlewnej stowarzyszonych w naszej organizacji zwracam się z
propozycją dotyczącą wprowadzenia odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi od świń
na 7 dni przed przemieszczeniem.
Nasza propozycja dotyczy gospodarstw ubiegających się o otrzymanie lub przedłużenie odstępstwa
od obowiązku przeprowadzania badań laboratoryjnych próbek krwi pobieranych 7 dni przed
przemieszczeniem świń, które wcześniej pozytywnie przeszły kontrole IW zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z
późn. zm.).

W związku z przyjętą zasadą, że kontrole IW odbywają się 2 razy do roku w odstępie co najmniej 4
miesięcy, proponujemy aby wcześniej wykonane kontrole na podstawie w/w rozporządzenia
umożliwiły wprowadzenie odstępstwa od pobierania krwi z datą pozytywnie zatwierdzonego
protokołu kontrolnego SPIWET, będącego załącznikiem do dokumentu opisującego podwyższone
standardy bioasekuracji przesłane w piśmie z dnia 17 marca 2020 r. znak GIWz.432.138.2020. W
przeciwnym razie producenci świń, którzy spełnili wymagania podwyższonej bioasekuracji
musieliby czekać co najmniej 4 miesiące od daty zatwierdzenia SPIWET na możliwość skorzystania z programu.

Naszym celem jest zachęcenie do szerokiego udziału w programie podwyższonych zasad
bioasekuracji tych gospodarstw, które spełniły je wcześniej lub podniosły standardy zabezpieczenia
biologicznego na wymagany poziom. Zdajemy sobie sprawę, że rosnąca liczba wykonywanych
badań laboratoryjnych przed przemieszczeniem świń oznacza większą pracochłonność i koszty po
stronie skarbu państwa. Usprawnienie procesu przemieszczania świń poprzez przejście dobrze
zabezpieczonych gospodarstw na system monitoringu i pobierania próbek z padłych zwierząt
znacznie ograniczyłoby nakłady pracy na fermach, stres dla zwierząt oraz presję czasową związaną
z 7-dniowym terminem ważności badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

Opracowanie nowych zasad bioasekuracji umożliwia producentom świń zapoznanie się jak
powinno wyglądać biologiczne zabezpieczenie obiektu. Jednakże najczęściej zadawane pytania
pochodzące od naszych członków dotyczą błędów stwierdzonych przez IW podczas kontroli. Wielu
producentów trzody chlewnej chciałby zapoznać się również z uwagami IW dotyczących
niezgodności stwierdzonych na fermach, aby mogli wyeliminować je w swoich obiektach. Nie
chodzi tu o stygmatyzowanie, czy obwinianie kogokolwiek. Chodzi o udostępnienie anonimowej
listy uchybień w bioasekuracji, z których można byłoby wyciągnąć wnioski i określić sposoby
naprawy. Opracowanie sposobów usunięcia niedociągnięć mogłoby stanowić uzupełnienie do
podwyższonych zasad bioasekuracji i zwrócenie uwagi na newralgiczne elementy zabezpieczenia
biologicznego obiektów.

Łącząc wyrazy szacunku
Aleksander Dargiewicz
Prezes Zarządu

Trzoda chlewna / zboża (2023/38)

22.09.2023

tuczniki 2023/36 2023/37 2023/38 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,10 10,35 0,00 0,250 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,30 2,30 2,25 -0,050 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/36)

09.09.2023

tuczniki 2023/34 2023/35 2023/36 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,02 10,01 0,00 -0,017 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,30 2,30 2,30 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/32)

15.08.2023

tuczniki 2023/30 2023/31 2023/32 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,29 11,18 0,00 -0,103 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,40 2,40 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/31)

04.08.2023

tuczniki 2023/29 2023/30 2023/31 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,29 0,00 0,00 -0,385 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,40 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Trzoda chlewna / zboża (2023/30)

31.07.2023

tuczniki 2023/28 2023/29 2023/30 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,68 11,29 0,00 -0,385 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,50 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/29)

22.07.2023

tuczniki 2023/27 2023/28 2023/29 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,96 11,68 0,00 -0,287 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,50 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum