Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Niezbędna jest poprawa dostępności ziemi rolniczej dla podmiotów działających w sektorze rolniczym

Niezbędna jest poprawa dostępności ziemi rolniczej dla podmiotów działających w sektorze rolniczym

05.03.2020

Krajowy Związek pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG popiera uchwałę Federacji nr 17/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Stoimy na stanowisku, że niezbędne są działania legislacyjne, które umożliwią dalszy rozwój krajowych gospodarstw towarowych i poprawią dostępność ziemi rolniczej dla podmiotów działających w sektorze rolniczym.

Dwie fundamentalne ustawy: o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 1991 r. z istotną zmianą z 2011 r. wyłączającą z dzierżaw 30% gruntów i z ustawą z 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży gruntów, jak również praktyka działań rządu ograniczająca możliwości przedłużania umów dzierżaw, zbudowały skuteczną barierę dla rozwoju towarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kolejnym przykładem ograniczania produkcji towarowej trzody chlewnej jest ustawa o nawozach i nawożeniu, która powiązała możliwość rozwoju hodowli świń z warunkiem zagospodarowania 70% wytworzonej gnojowicy na gruntach będących w posiadaniu hodowcy.

Działania Federacji przyjęte w uchwale 17/2019 wychodzą naprzeciw palącym problemom znaczącej liczby gospodarstw towarowych, które dzierżawią ziemię z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednocześnie prowadzą produkcję zwierzęcą. Dlatego zgłaszamy gotowość do współpracy i wspierania działań Federacji w realizacji przyjętych w uchwale celów.

Notowania: Trzoda chlewna / zboża (2023/...

22.09.2023

Notowania obejmują ostatnie tygodnie cen tuczników, prosiąt  i macior w różnych krajach oraz zbóż w Polsce. Notowania są publikowane co tydzień.     &…

W Polsce w tygodniu 37 zanotowano wzrost...

18.09.2023

Podaż żywca wieprzowego na unijnym rynku pozostaje dalej na niskim poziomie, który jednak wystarcza do zaspokojenia potrzeb przetwórstwa. Spowodowało to w ostat…

Niska podaż żywca utrudnia zaspokojenie ...

11.09.2023

Pogłowie świń, a tym samym produkcja trzody chlewnej, spadła w całej Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku w UE ubito o 8,9% mniej świń. To dużo w po…

Niska podaż żywca. Spadek eksportu wiepr...

04.09.2023

Na unijnym rynku trzody chlewnej presja cenowa stopniowo ustępuje. W notowaniach ostatniej małej giełdy w Niemczech cena skupu tuczników wzrosła o 2 eurocenty. …

Przyszłość polskiego rolnictwa

28.08.2023

Wojna w Ukrainie jak w soczewce pokazała główne problemy polskiego rolnictwa. Przy okazji była doskonałym polem obserwacji potencjalnych scenariuszy. Ich realiz…

Tuczniki w Polsce skupowane są poniżej c...

14.08.2023

W krajach unijnych na rynku żywca wieprzowego dominuje słaby popyt. Jego skutkiem były spadki cenowe zainicjowane w Niemczech, gdzie cena tuczników VEZG w 31 ty…

Dlaczego w Polsce zwykle łatwiej założyć...

02.08.2023

Łatwość, z jaką importerzy śmieci wprowadzają do kraju tysiące ton odpadów, w tym szkodliwe i toksyczne odpady chemiczne czy medyczne, budzi wiele pytań. Szczeg…

Niska podaż żywca ponownie sprzyja wzros...

31.07.2023

W wielu krajach unijnych panuje stabilizacja cen skupu żywca wieprzowego. Boczny trend cenowy w Niemczech na rynku UE. Nawet kraje Europy Południowej, przeżywaj…

Krajowe spadki cen skupu świń zostały za...

24.07.2023

Większe spożycie wieprzowiny sezonowo notowane jest na południu Europy w rejonach intensywnej turystyki. Upały panujące w tym roku nie służą jednak turystyce i …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum