Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Niezbędna jest poprawa dostępności ziemi rolniczej dla podmiotów działających w sektorze rolniczym

Niezbędna jest poprawa dostępności ziemi rolniczej dla podmiotów działających w sektorze rolniczym

05.03.2020

Krajowy Związek pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG popiera uchwałę Federacji nr 17/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Stoimy na stanowisku, że niezbędne są działania legislacyjne, które umożliwią dalszy rozwój krajowych gospodarstw towarowych i poprawią dostępność ziemi rolniczej dla podmiotów działających w sektorze rolniczym.

Dwie fundamentalne ustawy: o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 1991 r. z istotną zmianą z 2011 r. wyłączającą z dzierżaw 30% gruntów i z ustawą z 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży gruntów, jak również praktyka działań rządu ograniczająca możliwości przedłużania umów dzierżaw, zbudowały skuteczną barierę dla rozwoju towarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kolejnym przykładem ograniczania produkcji towarowej trzody chlewnej jest ustawa o nawozach i nawożeniu, która powiązała możliwość rozwoju hodowli świń z warunkiem zagospodarowania 70% wytworzonej gnojowicy na gruntach będących w posiadaniu hodowcy.

Działania Federacji przyjęte w uchwale 17/2019 wychodzą naprzeciw palącym problemom znaczącej liczby gospodarstw towarowych, które dzierżawią ziemię z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednocześnie prowadzą produkcję zwierzęcą. Dlatego zgłaszamy gotowość do współpracy i wspierania działań Federacji w realizacji przyjętych w uchwale celów.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

22.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 23 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w Polsce, na podstawie wyników badań laboratoryjn…

Trzoda chlewna / zboża (2024/29)

19.07.2024

tuczniki 2024/27 2024/28 2024/29 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,51 0,00 0,00 -0,113 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,10 2,10 2,10 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

18.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 19, 20, 21 i 22 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w Polsce, na podstawie wyników badań…

Spadek cen skupu tuczników został zahamo...

15.07.2024

Od ubiegłego tygodnia ceny skupu świń VEZG w Niemczech poruszają się w trendzie bocznym na poziomie 2,10 €/kg (wbc). Zakończone właśnie Mistrzostwa Europy w pił…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

15.07.2024

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 18 w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główny …

Trzoda chlewna / zboża (2024/28)

12.07.2024

tuczniki 2024/26 2024/27 2024/28 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,63 0,00 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,10 2,10 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

09.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń o nr 14-17 w 2024r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych…

Niski popyt na wieprzowinę i wysyp ognis...

08.07.2024

Zimna i deszczowa pogoda nie sprzyjała grillowaniu, co wpłynęło na mniejszy popyt na mięso. W Niemczech ceny wieprzowiny znacznie spadły z powodu niskiego zapot…

Trzoda chlewna / zboża (2024/27)

05.07.2024

tuczniki 2024/25 2024/26 2024/27 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,67 9,63 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,10 -0,100 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum