Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Pismo inicjatywy #HodowcyRazem do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi

Pismo inicjatywy #HodowcyRazem do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi

24.06.2022

POLPIG wraz z pozostałymi członkami inicjatywy #HodowcyRazem wystosowali pismo do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. ograniczeń w obrocie nawozami sztucznymi. Obecne przepisy ograniczają wprowadzanie do obrotu gnojowicy, co przekłada się na dostępność do dobrego nawozu naturalnego przy utrzymującej się drożyźnie nawozów mineralnych. Jedynie liberalizacja tych przepisów może pomóc agrobiznesowi, jak i środowisku. Treść całego pisma brzmi następująco:

Szanowny Pan
Lech Kołakowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotyczy: zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Pismo z 8 kwietnia Znak sprawy: DHR.n.811.10.4.2022

 

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu organizacji rolniczych wspierających inicjatywę zmiany przepisów Prawa wodnego art. 105a ust. 6 ustawy bardzo dziękujemy za zainteresowanie i deklarację podjęcia współpracy z Ministerstwem Infrastruktury w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych w tej sprawie.

Według obowiązujących przepisów producenci, którzy utrzymują powyżej 2000 szt. tuczników lub 750 macior, są zobowiązani wykorzystać 70 proc. wytwarzanego nawozu naturalnego, jakim jest gnojowica, na gruntach będących w ich posiadaniu. Zbyciu lub udostępnieniu dla innych rolników podlega jedynie 30 proc. nawozu. Przepis ten w aktualnej sytuacji ograniczonej dostępności nawozów mineralnych oraz ich wysokich cen nie jest zbieżny z oczekiwaniami rolników, czego dowodem jest szerokie poparcie podpisanych pod listem rolniczych organizacji branżowych. Przepis ten skutkuje jednocześnie większymi emisjami gazów cieplarnianych, gdyż producenci często zmuszeni są transportować nawozy naturalne na duże odległości – do pól położonych daleko, ale do których mają tytułu użytkowania.

Zbyt mała liczba biogazowni rolniczych na terenie kraju również nie pozwala na zagospodarowanie wytwarzanej gnojowicy na cele energetyczne. W naszej opinii liberalizacja przepisów jest niezbędna, aby odwrócić niekorzystny trend spadku pogłowia świń w Polsce oraz poprawić konkurencyjność krajowej produkcji roślinnej w stosunku do rolników unijnych, których takie ograniczenia nie obowiązują, a także ograniczyć zużycie paliw i emisje gazów cieplarnianych.

Chciałbym Pana Ministra poinformować, że w dniu 14 czerwca 2022 r. odbyło się konstruktywne spotkanie przedstawicieli Związku Polpig poświęcone zmianie przepisów Prawa wodnego w zakresie obrotu nawozami naturalnymi z panią dyrektor Małgorzatą Bogucką-Szymalską z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.

Liczymy, że w terminie odpowiednim dla Pana Ministra uda się nam zorganizować spotkanie w resorcie rolnictwa, aby przedstawić propozycję odpowiednich rozwiązań legislacyjnych przygotowanych przez branżowe organizacje rolnicze.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi pismami inicjatywy #HodowcyRazem.

Import może ograniczyć możliwości wzrost...

15.04.2024

Niskie temperatury powietrza nie stwarzają korzystnych warunków do wzrostu cen skupu żywca wieprzowego w krajach unijnych. Zapasy wieprzowiny w zakładach mięsny…

Trzoda chlewna / zboża (2024/15)

12.04.2024

tuczniki 2024/13 2024/14 2024/15 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 0,022 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Mena...

11.04.2024

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Cukrowni Żnin 22 lutego br. Kongres zorganizowany przez Związek Pracodawców – Dzie…

Trzoda chlewna / zboża (2024/14)

05.04.2024

tuczniki 2024/12 2024/13 2024/14 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,29 0,00 0,00 -0,023 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29.03.2024

Trzoda chlewna / zboża (2024/13)

29.03.2024

tuczniki 2024/11 2024/12 2024/13 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 -0,008 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Trzoda chlewna / zboża (2024/12)

22.03.2024

tuczniki 2024/10 2024/11 2024/12 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,32 0,00 0,00 0,043 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Trzoda chlewna / zboża (2024/11)

15.03.2024

tuczniki 2024/09 2024/10 2024/11 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,28 0,00 0,00 -0,006 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Ruszyła trzecia edycja konkursu Innowacy...

13.03.2024

Powalcz o tytuł Innowacyjnego Farmera 2024! Pochwal się swoim gospodarstwem i stosowanymi w nim innowacjami. Jeżeli stosujesz technologię lub praktykę rolniczą,…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum