Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Pismo inicjatywy #HodowcyRazem do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi

Pismo inicjatywy #HodowcyRazem do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi

24.06.2022

POLPIG wraz z pozostałymi członkami inicjatywy #HodowcyRazem wystosowali pismo do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. ograniczeń w obrocie nawozami sztucznymi. Obecne przepisy ograniczają wprowadzanie do obrotu gnojowicy, co przekłada się na dostępność do dobrego nawozu naturalnego przy utrzymującej się drożyźnie nawozów mineralnych. Jedynie liberalizacja tych przepisów może pomóc agrobiznesowi, jak i środowisku. Treść całego pisma brzmi następująco:

Szanowny Pan
Lech Kołakowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotyczy: zniesienia ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi ujętymi w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Pismo z 8 kwietnia Znak sprawy: DHR.n.811.10.4.2022

 

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu organizacji rolniczych wspierających inicjatywę zmiany przepisów Prawa wodnego art. 105a ust. 6 ustawy bardzo dziękujemy za zainteresowanie i deklarację podjęcia współpracy z Ministerstwem Infrastruktury w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych w tej sprawie.

Według obowiązujących przepisów producenci, którzy utrzymują powyżej 2000 szt. tuczników lub 750 macior, są zobowiązani wykorzystać 70 proc. wytwarzanego nawozu naturalnego, jakim jest gnojowica, na gruntach będących w ich posiadaniu. Zbyciu lub udostępnieniu dla innych rolników podlega jedynie 30 proc. nawozu. Przepis ten w aktualnej sytuacji ograniczonej dostępności nawozów mineralnych oraz ich wysokich cen nie jest zbieżny z oczekiwaniami rolników, czego dowodem jest szerokie poparcie podpisanych pod listem rolniczych organizacji branżowych. Przepis ten skutkuje jednocześnie większymi emisjami gazów cieplarnianych, gdyż producenci często zmuszeni są transportować nawozy naturalne na duże odległości – do pól położonych daleko, ale do których mają tytułu użytkowania.

Zbyt mała liczba biogazowni rolniczych na terenie kraju również nie pozwala na zagospodarowanie wytwarzanej gnojowicy na cele energetyczne. W naszej opinii liberalizacja przepisów jest niezbędna, aby odwrócić niekorzystny trend spadku pogłowia świń w Polsce oraz poprawić konkurencyjność krajowej produkcji roślinnej w stosunku do rolników unijnych, których takie ograniczenia nie obowiązują, a także ograniczyć zużycie paliw i emisje gazów cieplarnianych.

Chciałbym Pana Ministra poinformować, że w dniu 14 czerwca 2022 r. odbyło się konstruktywne spotkanie przedstawicieli Związku Polpig poświęcone zmianie przepisów Prawa wodnego w zakresie obrotu nawozami naturalnymi z panią dyrektor Małgorzatą Bogucką-Szymalską z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.

Liczymy, że w terminie odpowiednim dla Pana Ministra uda się nam zorganizować spotkanie w resorcie rolnictwa, aby przedstawić propozycję odpowiednich rozwiązań legislacyjnych przygotowanych przez branżowe organizacje rolnicze.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi pismami inicjatywy #HodowcyRazem.

Wyraźne impulsy wzrostowe na rynku żywca...

05.06.2023

Pozytywne impulsy z europejskiego rynku wieprzowiny wyraźnie zaznaczyły się w ubiegłym tygodniu. Niska podaż żywca oraz ostatnie dni świąteczne przy korzystnej …

Zboża tanieją. Ceny skupu świń idą w gór...

29.05.2023

Doczekaliśmy się dalszych wzrostów cen skupu żywca wieprzowego. Ostatnie zmiany ceny VEZG były notowane 22 marca br. czyli 8 tygodni temu. Ustalona wówczas cena…

Produkcja świń naszą siłą! Zapraszamy na...

25.05.2023

Już 6 i 7 czerwca redakcja top agrar Polska zaprasza na V Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie. To największa, niezależna konferencja kierowana do producentów …

Polska dołącza do EFSA w ogólnoeuropejsk...

22.05.2023

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii łączą siły w 2023 r. w ogólnoeuropejskiej kampanii wspierającej wal…

Podaż tuczników będzie mniejsza ze wzglę...

22.05.2023

Na europejskim rynku żywca wieprzowego w ubiegłym tygodniu nie notowano zmian w cenach skupu w Belgii, Danii, Holandii, Hiszpanii i Austrii. Wyjątkiem była Fran…

Brak zmian w cennikach skupowych charakt...

15.05.2023

Unijny rynek żywca wieprzowego stabilizuje się, choć niektórzy uczestnicy rynku spodziewają się wzrostu cen skupu w nadchodzących tygodniach. Podaż żywca jest n…

Stanowisko #HodowcyRazem w sprawie upros...

10.05.2023

Warszawa, 10 maja 2023 r. Pan Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Szanowny Panie Ministrze! Sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem wyrażają zan…

Poprawa pogody może dać impuls do wzrost...

08.05.2023

W wielu krajach unijnych początek maja obfituje w święta publiczne. Krótszy tydzień ubojowy skutkuje mniejszą liczbą ubijanych świń, co nawet przy małej podaży …

W wyniku niskiej podaży żywca cena skupu...

24.04.2023

Na unijnym rynku panuje stabilizacja cen skupu żywca. W notowaniach VEZG w dniu 19/04/2023 cena tuczników w Niemczech została utrzymana na poziomie 2,33 €/kg. W…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum