Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Powołanie Krajowej Rady Wieprzowiny

Powołanie Krajowej Rady Wieprzowiny

10.01.2024

W pierwszych dniach stycznia br. została powołana Krajowa Rada Wieprzowiny (KRW), której celem nadrzędnym będzie przygotowanie strategii rozwoju branży trzody chlewnej, a w szczególności odbudowa pogłowia loch i krajowej produkcji prosiąt. Polska branża trzody chlewnej od lat pozostaje w kryzysie. Wystarczy przypomnieć kilka faktów. Obecnie pogłowie świń w Polsce pozostaje na niższym poziomie niż po zakończeniu II wojny światowej. W 2022 roku dziennie likwidowano koło 24 stada trzody chlewnej.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat podejmowano wiele prób uzdrowienia tej sytuacji. Organizacje branżowe przygotowały wtedy pierwszą strategię odbudowy branży trzody chlewnej. Niestety założenia i pomysły w niej przedstawione nie zostały zrealizowane przez rządzących.

4 stycznia 2023 pod Piotrkowem Trybunalskim spotkali się przedstawiciele 7 organizacji związanych z branżą trzody chlewnej – NSZZ Solidarność RI, POLPIG, POLSUS, PZPNŚ, Wieprz Polski, Polskie Mięso, UPEMI. W spotkaniu udział wzięli również doradcy branżowi i przedstawiciele nauki. W wyniku dyskusji została powołana Krajowa Rada Wieprzowiny (KRW) której celem nadrzędnym będzie przygotowanie strategii rozwoju branży trzody chlewnej, a w szczególności odbudowa pogłowia loch i krajowej produkcji prosiąt.

KRW jest organem apolitycznym i będzie działać autonomicznie, tworząc własne niezależne struktury robocze, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami, zasadami i regulaminem. Do realizacji celów solidarnie będzie gromadzić niezbędne środki i zaplecze techniczne oraz wystąpi o finasowanie zewnętrzne, które ma wesprzeć realizację celów grupy. KRW pozostaje otwarta na współpracę z innymi organizacjami zainteresowanymi wspólnym działaniem na rzecz rozwoju sektora trzody chlewnej.

Sygnatariusze KRW liczą na niezwłoczne rozpoczęcie rozmów ze stroną rządową, które pozwolą rozwiązać najważniejsze problemy branży. Pierwszym krokiem Grupy będzie spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przedstawienie głównych założeń strategii rozwoju sektora.

Trzoda chlewna / zboża (2024/28)

12.07.2024

tuczniki 2024/26 2024/27 2024/28 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,63 0,00 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,10 2,10 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

09.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń o nr 14-17 w 2024r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych…

Niski popyt na wieprzowinę i wysyp ognis...

08.07.2024

Zimna i deszczowa pogoda nie sprzyjała grillowaniu, co wpłynęło na mniejszy popyt na mięso. W Niemczech ceny wieprzowiny znacznie spadły z powodu niskiego zapot…

Trzoda chlewna / zboża (2024/27)

05.07.2024

tuczniki 2024/25 2024/26 2024/27 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,67 9,63 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,10 -0,100 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Szkolenie praktyczne dla rolników i leka...

01.07.2024

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii Hodowcy zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności i lekarze weterynarii na poziomie gospodarstwa w 2…

Trzoda chlewna / zboża (2024/26)

28.06.2024

tuczniki 2024/24 2024/25 2024/26 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,71 9,67 0,00 -0,036 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

25.06.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 11 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w Polsce, na podstawie wyników badań laboratoryjn…

Czy czeka nas kryzys na unijnym rynku wi...

24.06.2024

Na rynku wieprzowiny w Unii Europejskiej panuje stabilizacja. Nie doczekaliśmy się na razie sezonowych impulsów związanych w okresem wyższych temperatur powietr…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

23.06.2024

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca wystąpienia 10 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskie…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum