Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Spotkanie Krajowej Rady Wieprzowiny (KRW)  z Ministrem Czesławem Siekierskim

Spotkanie Krajowej Rady Wieprzowiny (KRW)  z Ministrem Czesławem Siekierskim

31.01.2024

29 stycznia 2024 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce oczekiwane przez branżę spotkanie Krajowej Rady Wieprzowiny (KRW)  z Ministrem Czesławem Siekierskim. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele kluczowych organizacji oraz rolnicy indywidualni m.in. Janusz Terka (Solidarność RI), Aleksander Dargiewicz (POLPIG), Bartosz Czarniak (POLSUS), Natalia Włodarska (UPEMI), Bogusław Prałat (PZNPŚ), Damian Kacprzak (PZNPŚ), Witold Choiński (Polskie Mięso), Maciej Perzyna (przedstawiciel nauki) oraz doradcy Bogusław Kołodziejczyk, Jacek Wlaźniak. O wysokiej randze spotkania świadczy fakt, że poza ministrem rolnictwa w spotkaniu wzięli udział sekretarze stanu Jacek Czerniak i  Michał Kołodziejczak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywnościowego i Weterynarii Monika Wilińska i inni przedstawiciele resortu.

Krajowa Rada Wieprzowiny, powstała jako organizacja społeczna, której oddolne inicjatywy mają doprowadzić do głębokiej reformy polskiej branży trzody chlewnej. Pierwszym krokiem jest opracowanie strategii, która uwzględni między innymi następujące kwestie:  odbudowę krajowej produkcji prosiąt, ograniczenie importu zarówno zwierząt jak i wieprzowiny oraz osiągnięcie samowystarczalności Polski w zakresie produkcji mięsa wieprzowego. Duża determinacja przedstawicieli branży, która znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, doprowadziła do  zdefiniowania najważniejszych celów i koniecznych działań, które umożliwią przygotowanie, a przede wszystkim wdrożenie skutecznej wieloletniej strategii dla sektora wieprzowego. Według przedstawicieli KRW do kluczowych obszarów wymagających pilnej interwencji, należą: zniesienie barier prawnych, walka z ASF, założenia i wytyczne dla inwestycji i wsparcia finansowego, ochrona zdrowia oraz dobrostan stad świń, ochrona klimatu i środowiska, powiązania handlowe i rynki zbytu, a także jakość żywności i zdrowie publiczne. Pierwsze spotkanie z nowymi władzami resortu rolnictwa służyło przede wszystkim zaproszeniu do współpracy i oficjalnemu przedstawieniu rozwiązań proponowanych przez branżę. Realizacja celów KRW zależy bowiem od wielu zmian legislacyjnych, bez których nie może być mowy o uratowaniu polskiego sektora wieprzowego.

Przedstawiciele KRW, świadomi warunków koniecznych dla powodzenia strategii, zwrócili się do Ministra z prośbą o powołanie stałego zespołu KRW/MRiRW ds. rozwoju trzody chlewnej. Bez oddelegowania do prac nad nią osób umocowanych i  kompetentnych po stronie MRiRW, które będą zaangażowane i zdolne do współpracy ze stroną społeczną – beneficjentem zmian, dźwignięcie z zapaści sektora trzody chlewnej będzie bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Krajowa Rada Wieprzowiny ma pełną  świadomość, że część rozwiązań uzależniona jest od innych resortów, a nie wyłącznej współpracy z MRiRW. W opinii KRW konieczne jest, aby zespół ministerialno-społeczny miał możliwość i jednocześnie obowiązek ścisłej i efektywnej współpracy z resortami Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju i Technologii, które są kluczowe dla osiągniecia wszystkich, zakładanych przez Krajową Radę Wieprzowiny celów.

Minister Czesław Siekierski potwierdził i zapewnił uczestników spotkania, że odbudowa pogłowia świń jest również jego celem. Sekretarz stanu Jacek Czerniak zwrócił uwagę, że spadek krajowej produkcji i opieranie się na imporcie mięsa i samych zwierząt może stać się przysłowiowym gwoździem do trumny dla branży i zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego. Poparł on konieczność etapowej współpracy na wielu płaszczyznach, które zabezpieczą samowystarczalność Polski w produkcji wieprzowiny.

Minister Kołodziejczak zwrócił natomiast uwagę na  bezpieczeństwo produkcji, które powinno opierać się na wprowadzeniu długoletnich umów między zakładami, a producentami świń. Decyzja o przedmiocie i zasadach współpracy pomiędzy MRiRW oraz KRW będzie podjęta w ciągu najbliższego tygodnia, tak aby jak najszybciej rozpocząć pracę nad przygotowaniem strategii odbudowy sektora trzody chlewnej w Polsce. Obecnie w ministerstwie powołany jest zespół ds. odbudowy pogłowia świń, który koordynuje Pani Dyrektor Monika Wilińska.

Warto zaznaczyć, że strona ministerialna nie wyraziła jeszcze jednoznacznej deklaracji co do wsparcia prac nad odbudową branży trzody chlewnej ze stroną społeczną. Czekamy na decyzję MRiRW, aby jak najszybciej można było rozpocząć prace. Czy dla polskiego schabowego przyjdą lepsze czasy? To wszystko zależy od determinacji branży oraz otwartości i efektywności w działaniu MRiRW.

KRAJOWA RADA WIEPRZOWINY (KRW) została powołana na mocy porozumienia z dnia 4 stycznia 2024 r. głównych organizacji branżowych oraz doradców i przedstawicieli nauki związanych z sektorem produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej. Celem działań KRW jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju krajowego sektora wieprzowiny opartego na najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, w powiązaniu z dobrostanem zwierząt, ochroną klimatu oraz środowiska naturalnego, który zapewni wzrost rentowności całego łańcucha dostaw i uodpornienia sektora na ryzyka.

KRW współpracuje z administracją państwową i samorządową, środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliskie są deklarowane nasze cele.

Sygnatariusze:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność

/-/ Pełnomocnik Janusz Terka

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

/-/ Prezes Aleksander Dargiewicz

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

/-/ Prezes Andrzej Kabat

Polski Związek Niezależnych Producentów Świń PZNPŚ

/-/ Prezes Bogusław Prałat

WIEPRZ POLSKI

/-/ Prezes Andrzej Zawistowski

Związek Polskie Mięso

/-/ Prezes Witold Choiński

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

/-/ Prezes Wiesław Różański

 

 

 

 

 

Trzoda chlewna / zboża (2024/28)

12.07.2024

tuczniki 2024/26 2024/27 2024/28 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,63 0,00 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,10 2,10 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

09.07.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń o nr 14-17 w 2024r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych…

Niski popyt na wieprzowinę i wysyp ognis...

08.07.2024

Zimna i deszczowa pogoda nie sprzyjała grillowaniu, co wpłynęło na mniejszy popyt na mięso. W Niemczech ceny wieprzowiny znacznie spadły z powodu niskiego zapot…

Trzoda chlewna / zboża (2024/27)

05.07.2024

tuczniki 2024/25 2024/26 2024/27 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,67 9,63 0,00 -0,045 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,10 -0,100 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Szkolenie praktyczne dla rolników i leka...

01.07.2024

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii Hodowcy zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności i lekarze weterynarii na poziomie gospodarstwa w 2…

Trzoda chlewna / zboża (2024/26)

28.06.2024

tuczniki 2024/24 2024/25 2024/26 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,71 9,67 0,00 -0,036 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

25.06.2024

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 11 w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w Polsce, na podstawie wyników badań laboratoryjn…

Czy czeka nas kryzys na unijnym rynku wi...

24.06.2024

Na rynku wieprzowiny w Unii Europejskiej panuje stabilizacja. Nie doczekaliśmy się na razie sezonowych impulsów związanych w okresem wyższych temperatur powietr…

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii ...

23.06.2024

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca wystąpienia 10 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskie…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum