Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Wnioski ze spotkania Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF w dniu 25/10/2021

Wnioski ze spotkania Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF w dniu 25/10/2021

04.11.2021

1.       Plany bezpieczeństwa biologicznego (PBB) dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Do 31 października 2021 trzeba przygotować  i zatwierdzić u powiatowych lekarzy weterynarii plany bezpieczeństwa biologicznego, zgodnie z załącznikiem II RWK 2021/605, w tych gospodarstwach, które chcą przemieszczać świnie poza strefy ASF II i III, w których zostały wyprodukowane. W strefie I PBB będzie wymagany w przypadku wywożenia świń na eksport.

W związku naborem przez ARiMR do 26 listopada br. wniosków na dofinansowanie wykonania ogrodzeń, wymóg ten nie będzie wymagany od 1 listopada br., ale może wejść w życie na początku 2021 roku. W gospodarstwach z zatwierdzonym PBB, ale bez ogrodzeń, będą dalej pobierane próbki do badań w kierunku ASF na 7 dni przed przemieszczeniem świń.

W związku z krótkim okresem jaki pozostał na wykonanie PBB, POROZUMIENIE rekomenduje, aby zakłady przetwórcze oraz firmy skupujące żywiec przekazały niezwłocznie swoim dostawcom żywca wytyczne GLW oraz wzory PBB w celu ich zatwierdzenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Informacja o egzekwowaniu posiadania zatwierdzonego PBB powinna być przekazana również do mediów branżowych w celu przyspieszenia prac nad PBB.

Brak możliwości przemieszczania świń po pierwszym listopada br. poza strefy ASF może oznaczać dla hodowców bez zatwierdzonego PBB znaczny spadek cen skupu w strefach, a dla ubojni zlokalizowanych poza strefami problem z dostępem do surowca.

W związku z brakiem opłacalności produkcji trzody chlewnej hodowcy z rezerwą podchodzą do nowych obowiązków związanych ze zwalczaniem ASF. Branża w porozumieniu z sieciami handlowymi powinna rozważyć specjalną zachętę finansową dla gospodarstw, które wdrożyły nowe wymagania i przyczyniają się ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF.

POROZUMIENIE zaleca zmianę przepisów ARiMR, aby gospodarstwa wielorodzinne zlokalizowane na jednym “podwórku”, gdzie stoją oddzielne chlewnie należące do kilku rolników, często spokrewnionych ze sobą, mogły wykonać jedno ogrodzenie obejmujące wszystkie obiekty utrzymujące świnie.

2.       Agro Integracja – przykład działań grupy producentów z Wielkopolski przeciw ASF

Grupa producentów świń z Wielkopolski, która zamierza rozwijać tucz bez antybiotyków oraz GMO, prowadzi audyty bioasekuracji w gospodarstwach. Poza audytami wewnętrznymi również audytowani są ich dostawcy pasz i innych środków produkcji oraz odbiorcy świń i padliny. POROZUMIENIE popiera i będzie propagować model produkcji, który oprócz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt, ma istotne znaczenie dla walki z ASF. Wzorem producentów hiszpańskich walczących z ASF rekomendujemy organizowanie się producentów w grupy sanitarne, które będą przestrzegać zasad bioasekuracji nie tylko w swoich gospodarstwach, a również sygnalizować nieprawidłowości w swoich rejonach. Do grup sanitarnych powinni zostać włączone również koła łowieckie, Inspekcja Weterynaryjna oraz inne podmioty zaangażowane w walkę z ASF. POROZUMIENIE stanowczo rekomenduje eliminowanie produkcji świń w szarej strefie (poza ewidencją). Gospodarstwa produkujące świnie wyłącznie na swoje potrzeby również powinny zostać objęte nadzorem weterynaryjnym.

3.       Płot na granicy z Niemcami

Od wielu miesięcy Niemcy bezskutecznie domagają się od polskich władz postawienia płotu na granicy polsko-niemieckiej w celu ograniczenia przemieszczania się dzików przez granicę. POROZUMIENIE rekomenduje wykorzystanie pozytywnych doświadczeń wspólnego zwalczania ASF przez Francję i Belgię. Warto te doświadczenia wykorzystać do tworzenia „stref białych” (bez dzików) na terenach przygranicznych. Wspólne działania Polski i Niemiec mogłyby skłonić Brukselę do udzielenia wsparcia finansowego na zwalczanie ASF u dzików na terenie obu krajów.

4.       Punkt informacyjny o ASF dla producentów świń oraz inspektorów weterynarii.

POROZUMIENIE otrzymuje coraz więcej pytań od rolników w sprawie zasad funkcjonowania w strefach ASF i przemieszczania świń poza strefy ASF. Widzimy potrzebę, stałego kontaktu z wyznaczonymi przedstawicielami GIW, którzy mogliby udzielać informacji przesyłanej dalej do rolników i publikowanej na branżowych stronach internetowych.  POROZUMIENIE wnioskuje o stworzenie wspólnie z GIW bazy informacji na temat zwalczania ASF, interpretacji przepisów i stosowanych procedur, która służyłaby zarówno hodowcom jak i inspektorom weterynarii. Widzimy również potrzebę przygotowania konferencji dla producentów świń i  inspekcji weterynaryjnej na temat nowoczesnej technologii produkcji trzody chlewnej, która pozwoliłaby na lepsze zrozumienie argumentów hodowców i inspektorów oraz zmianę wzajemnych relacji na partnerskie.

5.       Wnioski do KE o zniesienie stref III

W ostatnim okresie pojawiło się dużo sprzecznych informacji w sprawie wniosków złożonych do KE o uwolnienie 60 gmin z III strefy ASF. Ostatecznie uwolniono 39 gmin zlokalizowanych w strefie III. Zmiany dotyczą województw: łódzkiego (w tym powiatu piotrkowskiego), mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, opolskiego. POROZUMIENIE stoi na stanowisku, że w okresie od listopada do czerwca, kiedy zwykle brak jest ognisk u świń, IW powinna złożyć kolejne wnioski i wynegocjować uwolnienie jak największej liczby gmin ze strefy III.

6.       Znacząca depopulacja dzików w powiatach z największą produkcją świń

Od 6 października br. rozpoczęto odstrzały sanitarne dzików w 9 powiatach, które posiadają największe pogłowie świń. POROZUMIENIE  wnioskuje, aby tusze odstrzelonych dzików, które nie będą zagospodarowane przez myśliwych, po pobraniu próbek do badań były utylizowane na koszt państwa bez potrzeby przechowywania w chłodni. Jednocześnie z odstrzałem powinno być prowadzone intensywne zbieranie padłych dzików, aby ograniczyć do minimum presję wirusa w środowisku.

7.       Braki kadrowe i finansowe w IW

POROZUMIENIE  wnioskuje o wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie skutecznie zwalczać ASF na terenie kraju. Popieramy inicjatywę obsadzenia 600 dodatkowych etatów. Aby ten plan się powiódł niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie państwa wystarczających środków, które nie tylko przyciągną atrakcyjnymi wynagrodzeniami nowych lekarzy do pracy w IW, ale również zwiększą wynagrodzenia dla obecnie pracujących inspektorów oraz urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii, którzy nie będąc pracownikami IW również rezygnują z wyznaczeń z powodu niskiego wynagrodzenia. Brak zachęty finansowej pogłębi niedobory kadrowe IW, a możliwość walki z chorobami zwalczanymi z urzędu będzie coraz bardziej ograniczona.

 

SYGNATARIUSZE:

Aleksander Dargiewicz Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Witold Choiński Związek Polskie Mięso

Janusz Rodziewicz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Monika Piątkowska Izba Zbożowo Paszowa

Wiesław Różański Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

Andrzej Kabat Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

 

Do wiadomości:

Główny Lekarz Weterynarii

pobierz PDF >

 

 

 

W UE obserwowany jest rosnący trend cen ...

20.03.2023

Na rynku unijnym w krajach południowych obserwowany jest rosnący trend cen skupu żywca wieprzowego. Wiele zakładów nie jest w stanie wykorzystać swoich mocy ubo…

Innowacyjny Farmer 2023

17.03.2023

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konkursu organizowanego przez Grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu…

Na rynku żywca wieprzowego dominuje bocz...

12.03.2023

W Unii Europejskiej rynek żywca wieprzowego nie wszędzie się ustabilizował. W notowaniach ISN ostatnim tygodniu w Francja podniosła cenę skupu tuczników o 6 eur…

Istnieje potencjał do dalszych wzrostów ...

06.03.2023

Podaż żywca wieprzowego pozostaje w krajach unijnych na niskim poziomie. Wzrost cen skupu nieco przyhamował. Wysokie koszty surowcowe muszą zostać uwzględnione …

BRANŻOWE POROZUMIENIE DS. WALKI Z ASF

03.03.2023

Pan Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowny Panie Premierze! Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF wnosi o odrzucen…

Stanowisko #HodowcyRazem w sprawie ochro...

28.02.2023

Mając na uwadze: problem tzw. geenwashingu związanego ze sprzedażą produktów roślinnych wykorzystujących nazwy produktów pochodzenia zwierzęcego, potrzebę osiąg…

Krajowe ceny skupu spadły, ale możliwy p...

27.02.2023

W 8 tygodniu roku trend wzrostowy cen żywca wieprzowego był kontynuowany w wielu krajach unijnych. W notowaniach ISN ceny tuczników wzrosły w Belgii (+8₵). Aust…

Ryzyka dobrych chęci

24.02.2023

Szerokim echem odbiła się inicjatywa C40 postulująca m.in. ograniczenia w konsumpcji mięsa i nabiału. O ryzykach związanych z taką zmianą diety coraz głośniej m…

Pomimo rekordowo wysokich cen skupu popy...

20.02.2023

Następstwem redukcji pogłowia świń w większości krajów unijnych jest mała podaż żywca. Stanowi ona główny powód rosnących cen skupu świń w krajach Unii Europejs…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum