Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
XX  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  „ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT”

XX  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT”

02.10.2023

W dniach 2 i 3 października 2023 roku  w Hotelu Filmar”, ul.Grudziądzka 39-43 w Toruniu odbędzie się

XX  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT”

zorganizowana przez:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Medycyny Weterynaryjnej,

Katedrę  Ochrony Zdrowia Publicznego i  Dobrostanu Zwierząt

wraz  z

Sekcją Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Patronat honorowy konferencji

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Sokala

oraz

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk

POLPIG jest jednym ze sponsorów konferencji

         

                           Ramowy  program konferencji

  1. 10. 2023. (poniedziałek)

 

13.00 – 13.30  Rejestracja uczestników – Hotel Filmar, ul.Grudziądzka 39-43

 

13.30 – 14.00  Powitanie gości prof.  Roman Kołacz

oraz otwarcie konferencji – JM Rektor UMK – prof. dr hab. Andrzej Sokala,

Główny Lekarz Weterynarii – Paweł Niemczuk

 

SESJA  I

 

Przewodniczący: Prof.  Jędrzej Jaśkowski –Dyrektor Instytutu  Medycyny Weterynaryjnej UMK  i  Wojciech Młynarek – Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy

 14.00 – 14.30: Janusz Wojciechowski (Komisarz ds. Rolnictwa UE)- Stan zaawansowania prac w sprawie metkowania żywności ogólnounijnym znakiem  jakości dobrostanu zwierząt”.( State of play on the labelling of food with an EU wide animal welfare label).

14.30 – 15.00: Andrea Gavinelli (Dyrektor Działu: Dobrostan Zwierząt,Komisja Europejska) Proposed changes to EU law on farm animal welfare. (Proponowane zmiany w prawie UE dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich).

 

15.00-15.30:  Paweł Niemczuk (Główny Lekarz weterynarii) „Wyniki kontroli dobrostanu zwierząt w rzeźniach w Polsce w latach 2018-2022.”(Results of animal welfare inspections in slaughterhouses in Poland 2018-2022.)

 

15.30-16.00: Prof. Jorg Hartung (University of Veterinary Medicine Hannover)- “Supervision and control of animal welfare in livestock farms, transport and slaughter houses as well as in animal shelters and zoos in Germany”(Nadzór i kontrola dobrostanu zwierząt w gospodarstwach hodowlanych, transporcie i ubojniach oraz w schroniskach dla zwierząt i ogrodach zoologicznych w Niemczech) 

 

16.00-16.30: Prof. AliceV. Stanton (Royal College of Surgeons in Ireland)-“Busting the Myth that Red Meat is Risky for Health” (Obalanie mitu, że czerwone mięso stanowi zagrożenie dla zdrowia .

 

16.30-17.00; Dr Sergi Lopez Verge(Lucta SA,Hiszpania) “Solutions to improve the resilience to stressors and welfare of weaned piglets in commercial conditions”.                       (Rozwiązania poprawiające odporność na stresory i dobrostan prosiąt odsadzanych w warunkach komercyjnych).

 

17.00-17.30; Prof. Zbigniew Dobrzanski (UPWr Wrocław) – „Od zoohigieny do dobrostanu zwierząt”.(From animal hygiene to animal welfare).

 

17.30 – 19.00:  – Panel dysusyjny:Czego oczekujemy od nowego prawa w zakresie dobrostanu zwierząt oraz od nadzoru i kontroli Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie”: (Discussion panel: What do we expect from the new animal welfare law and the supervision and control of the Veterinary Inspection in this area).

Eksperci (Experts): Janusz Wojciechowski, Andrea Gavinelli , Jorg Hartung , Paweł Niemczuk,  Jan Krzysztof Ardanowski , Grzegorz Brodziak, Leszek Hądzlik, Aleksander Dargiewicz,    Władysław Piasecki.

Moderator: Karol Bujoczek

19.00 – 19.45: – Koncert Jubileuszowy

20.00  –  Uroczysta kolacja

3.10. 2021. (wtorek)

Sesja II

Przewodniczący: Andrzej Żarnecki – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,                                                                                                                                                                                                          Piotr Zdralewicz – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku                                                              

8.30-9.00 : Daria Pilewska (OTOZ Animals-Bydgoszcz) –„Problematyka bezdomności oraz dobrostanu zwierząt towarzyszących w kontekście działań organizacji pozarządowych”. (The issue of homelessness and the welfare of companion animals in the context of NGO activities.)

9.00-9.30: dr Maciej Nowak (Huvepharma)- “Ból u zwierząt w epoce przed i po Kartezjuszu”. (Pain in animals in the era before and after Descartes)

9.30 – 10.00: dr Maciej Prost  (Wojewódzki Lekarz  Weterynarii , Szczecin) –  Obsesyjne gromadzenie zwierząt w aspekcie społecznym i dobrostanu zwierząt”.( Obsessive gathering of animals in the social aspect and animal welfare).

 

10.00-10.30 : Prof. Romuald Zabielski (SGGW Warszawa)- Konsekwencje zmian klimatycznych dla dobrostanu zwierząt.( Consequences of climate change for animal welfare).

 

10.30 -11.00 : Prof. Zygmunt Pejsak  (UR Kraków) –Niski poziom dobrostanu zwierząt a reakcje stresowe- konsekwencje dla zdrowia . (Poor animal welfare and stress reactions- consequences for health .

 

11.00-11.30 : .  Dr Michał Rudy, prof. Roman Kołacz, (UMK Toruń),

„Prawne , etyczne i praktyczne  aspekty eutanazji zwierząt  gospodarskich w sytuacjach nadzwyczajnego naruszenia ich dobrostanu”.(Legal , ethical and practical aspects of euthanasia of farm animals in situations of extraordinary welfare violations).

 

11.30-12.00 – Przerwa kawowa

III SESJA POPOŁUDNIOWA

12.00-13.30  – Panel dyskusyjny (Discussion panel): Aktualne tematy konferencji i reminiscencje XIX   Konferencji  „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt.”Toruń 2022.   (Current conference topics and reminiscences of the XIX Conference „Ethical and legal aspects of animal welfare protection. „Toruń 2022. )                                                                                

 Eksperci: Daria Pilewska , Maciej Prost , Romuald Zabielski, Jarosław Całka,  Maciej Nowak, Zygmunt Pejsak , Zbigniew Dobrzański, Michał Rudy

Moderator: Roman Kołacz

14.00–  Posumowanie i zakończenie konferencji : Roman Kołacz

 

Import może ograniczyć możliwości wzrost...

15.04.2024

Niskie temperatury powietrza nie stwarzają korzystnych warunków do wzrostu cen skupu żywca wieprzowego w krajach unijnych. Zapasy wieprzowiny w zakładach mięsny…

Trzoda chlewna / zboża (2024/15)

12.04.2024

tuczniki 2024/13 2024/14 2024/15 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 0,022 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Mena...

11.04.2024

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Cukrowni Żnin 22 lutego br. Kongres zorganizowany przez Związek Pracodawców – Dzie…

Trzoda chlewna / zboża (2024/14)

05.04.2024

tuczniki 2024/12 2024/13 2024/14 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,29 0,00 0,00 -0,023 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29.03.2024

Trzoda chlewna / zboża (2024/13)

29.03.2024

tuczniki 2024/11 2024/12 2024/13 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 -0,008 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Trzoda chlewna / zboża (2024/12)

22.03.2024

tuczniki 2024/10 2024/11 2024/12 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,32 0,00 0,00 0,043 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Trzoda chlewna / zboża (2024/11)

15.03.2024

tuczniki 2024/09 2024/10 2024/11 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,28 0,00 0,00 -0,006 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Ruszyła trzecia edycja konkursu Innowacy...

13.03.2024

Powalcz o tytuł Innowacyjnego Farmera 2024! Pochwal się swoim gospodarstwem i stosowanymi w nim innowacjami. Jeżeli stosujesz technologię lub praktykę rolniczą,…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum