Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Zjazd POLPIG wybrał nowe władze na 4-letnią kadencję

Zjazd POLPIG wybrał nowe władze na 4-letnią kadencję

15.06.2023

Zjazd Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG w dniu 12 czerwca br. wybrał nowe władze. Prezesem zarządu w nowej 4-letniej kadencji ponownie został Aleksander Dargiewicz.

Ponadto do 9-cio osobowego zarządu POLPIG wybrani zostali (w kolejności alfabetycznej):

 

1 Brodziak Grzegorz wiceprezes (druga kadencja)
2 Dackiewicz Mirosław wiceprezes (druga kadencja)
3 Jagiełłowicz Jacek wiceprezes (druga kadencja)
4 Schott Małgorzata wiceprezes
5 Stefański Jędrzej wiceprezes
6 Styburski Wojciech wiceprezes
7 Sulewski Jarosław wiceprezes
8 Wojtczak Janusz wiceprezes

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano 3 osoby:

1 Kamiński Marcin przewodniczący
2 Jeleniewski Grzegorz członek
3 Niemyjski Stanisław członek

 

W nowej kadencji zarząd POLPIG będzie skupiał się m. in. na planowanych zmianach w branży trzody chlewnej. Niektóre kwestie związane z dobrostanem zwierząt prowadzą do wyższych kosztów produkcji, a tym samym niższych dochodów gospodarstw. Komisja Europejska prowadzi prace nad ograniczeniem stosowania klatek w produkcji zwierzęcej. W przyszłości należy się liczyć z koniecznością produkcji w bezjarzmowych kojcach porodowych lub utrzymaniem loch w jarzmach tylko przez krótki okres karmienia prosiąt do 7 dni. Indywidualne kojce inseminacyjne dla loch mają być zastąpione kojcami grupowymi. Kluczowe stały się negocjacje w Brukseli na temat wizji rozwoju, tempa dostosowania sektora i poziomu dofinasowania planowanych zmian. Niezbędne jest stworzenie krajowej strategii rozwoju branży, która uwzględni dalszą profesjonalizację gospodarstw oraz podniesie ich odporność na kryzysy.

POLPIG zamierza aktywnie włączyć się w tworzenie systemowych rozwiązań certyfikowanej żywności, które z jednej strony będą chronić interesy rolników i producentów żywności, a z drugiej zapewnią bezpieczeństwo konsumentom. Trwają prace nad unijnym systemem etykietowania produktów zwierzęcych. Podejmowanie inwestycji na rzecz dobrostanu zwierząt bez wprowadzenia etykietowania produktów wytworzonych w bardziej kosztownych warunkach dobrostanu nie przyniosą spodziewanych efektów. Podobne wymagania powinny spełniać produkty importowane do UE, aby nie naruszały równowagi konkurencyjnej.

Kompartmentalizacja oferuje sektorowi prywatnemu strategię zarządzania ryzykiem i ochrony statusu zdrowotnego ich zwierząt, a tym samym utrzymanie ciągłości działalności gospodarczej w łańcuchu zaopatrzenia w wieprzowinę na poziomie krajowym i międzynarodowym w razie przeniknięcia ASFv do danego kraju lub strefy. Doświadczenia z kompartmentami w produkcji świń na świecie są znikome, ze względu na wysoki poziom trudności takiego przedsięwzięcia. W Unii Europejskiej nie udało się do tej pory skutecznie stworzyć kompartmentu ASF. Przygotowane przez POLPIG i VestIn opracowanie dotyczące kompartmentu może posłużyć do przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie polskiego standardu kompartmentalizacji ASF na terenie naszego kraju.

Sektor przetwórczy skupując surowiec od wielu producentów posiada dużą siłę negocjacyjną w stosunku do producentów żywca wieprzowego. Pozycja ta jest tym silniejsza im produkcja żywca odbywa się przy mniejszej koncentracji. W rezultacie producenci, którzy są zmuszeni do indywidualnych negocjacji z dużym przetwórcą, otrzymują mniej korzystne warunki dostaw niż mogliby otrzymać sprzedając żywiec po cenach wynegocjowanych przez ich organizację branżową. Niższe ceny i gorsze warunki dostaw żywca stanowią barierę w rozwoju polskiego sektora produkcji trzody chlewnej w porównaniu do rozwiązań obowiązujących w innych krajach unijnych. W przeciwieństwie do rynku niemieckiego, gdzie cena referencyjna ustalana jest przez producentów trzody chlewnej, w Polsce o cenach skupu decydują zakłady mięsne. POLPIG powinien kontynuować prace związane z powołaniem instytucji/podmiotu, który wykorzystując uwarunkowania podaży i popytu oraz algorytm cenowy byłby w stanie co tydzień podać cenę referencyjną skupu żywca wieprzowego na tydzień do przodu.

Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ogranicza przestrzeń produkcyjną na polskiej wsi, co stało się powodem konfliktów społecznych zaostrzających się szczególnie podczas postępowań administracyjnych przy lokalizacji nowych inwestycji lub modernizacji istniejących chlewni. Konfliktogenne projekty inwestycyjne w produkcję trzody chlewnej zniechęcają władze lokalne do wydawania pozwoleń na budowę, a procedura administracyjna zostaje celowo wydłużana o kilka lat, narażając inwestora na dodatkowe koszty. POLPIG zamierza włączyć się w wytyczenie kierunków zmian w prawie budowlanym, aby zagwarantować rozwój sektora oraz jego dopasowanie do nadchodzących zmian.

A. Dargiewicz | POLPIG

 

 

 

Notowania: Trzoda chlewna / zboża (2023/...

22.09.2023

Notowania obejmują ostatnie tygodnie cen tuczników, prosiąt  i macior w różnych krajach oraz zbóż w Polsce. Notowania są publikowane co tydzień.     &…

W Polsce w tygodniu 37 zanotowano wzrost...

18.09.2023

Podaż żywca wieprzowego na unijnym rynku pozostaje dalej na niskim poziomie, który jednak wystarcza do zaspokojenia potrzeb przetwórstwa. Spowodowało to w ostat…

Niska podaż żywca utrudnia zaspokojenie ...

11.09.2023

Pogłowie świń, a tym samym produkcja trzody chlewnej, spadła w całej Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku w UE ubito o 8,9% mniej świń. To dużo w po…

Niska podaż żywca. Spadek eksportu wiepr...

04.09.2023

Na unijnym rynku trzody chlewnej presja cenowa stopniowo ustępuje. W notowaniach ostatniej małej giełdy w Niemczech cena skupu tuczników wzrosła o 2 eurocenty. …

Przyszłość polskiego rolnictwa

28.08.2023

Wojna w Ukrainie jak w soczewce pokazała główne problemy polskiego rolnictwa. Przy okazji była doskonałym polem obserwacji potencjalnych scenariuszy. Ich realiz…

Tuczniki w Polsce skupowane są poniżej c...

14.08.2023

W krajach unijnych na rynku żywca wieprzowego dominuje słaby popyt. Jego skutkiem były spadki cenowe zainicjowane w Niemczech, gdzie cena tuczników VEZG w 31 ty…

Dlaczego w Polsce zwykle łatwiej założyć...

02.08.2023

Łatwość, z jaką importerzy śmieci wprowadzają do kraju tysiące ton odpadów, w tym szkodliwe i toksyczne odpady chemiczne czy medyczne, budzi wiele pytań. Szczeg…

Niska podaż żywca ponownie sprzyja wzros...

31.07.2023

W wielu krajach unijnych panuje stabilizacja cen skupu żywca wieprzowego. Boczny trend cenowy w Niemczech na rynku UE. Nawet kraje Europy Południowej, przeżywaj…

Krajowe spadki cen skupu świń zostały za...

24.07.2023

Większe spożycie wieprzowiny sezonowo notowane jest na południu Europy w rejonach intensywnej turystyki. Upały panujące w tym roku nie służą jednak turystyce i …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum