Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Zrównoważona produkcja świń; antybiotyki konieczność czy zagrożenie – międzynarodowa konferencja w Krakowie

Zrównoważona produkcja świń; antybiotyki konieczność czy zagrożenie – międzynarodowa konferencja w Krakowie

23.06.2023

W dniach 13-14 czerwca 2023 r. odbyła się w Krakowie 27 międzynarodowa konferencja dla lekarzy weterynarii – specjalistów chorób świń. Konferencja zorganizowana została pod tytułem „Zrównoważona produkcja świń; antybiotyki konieczność czy zagrożenie” przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. POLPIG był jednym ze współorganizatorów konferencji, której istotnymi elementami było wystąpienia Antonio Tavares’a – przewodniczącego COPA-COGECA grupy roboczej „Wieprzowina” oraz debata dotycząca zasad współpracy lekarzy weterynarii z producentami świń, zatytułowana „Co ułatwia, a co utrudnia współpracę lekarzy weterynarii z producentami świń”.

 

Poglądy COPA-COGECA na sprawy ochrony zdrowia zwierząt i dobrostan

COPA-COGECA reprezentuje w Unii Europejskiej interesy rolników i ma ważny głos przy tworzeniu prawa regulującego między innymi zagadnienia związane z szeroko pojętą produkcją zwierzęcą, w tym z produkcją trzody chlewnej. W swoim referacie zatytułowanym „Poglądy COPA-COGECA na sprawy ochrony zdrowia zwierząt i dobrostan” Antonio Tavares odniósł się do braku równowagi między inwestycjami w dobrostan zwierząt a wynikami ekonomicznymi. Koszty zachowania dobrostanu często nie są rekompensowane przez rynek. Niektóre kwestie związane z dobrostanem zwierząt, jak zapewnianie świniom większej przestrzeni, stoją w sprzeczności z innymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Podwyższa to znacznie koszty produkcji i zwiększa emisję gazów cieplarnianych, obniżając zarazem dochody gospodarstw. Niespójne prawo ograniczające zdolność hodowców do osiągnięcia niektórych celów środowiskowych wpływa negatywnie na cały sektor rolnictwa. Prawodawstwo dotyczące dobrostanu zwierząt musi opierać się na dowodach naukowych, a nie ideologii – podkreślał Tavares. Proponowane rozwiązania należy przetestować w rzeczywistych warunkach, aby upewnić się, że producenci nie zmienią technologii w sposób zagrażający innym aspektom zrównoważonego rozwoju lub dobrostanu zwierząt.

 

Antonio Tavares Przewodniczący COPA-COGECA Grupa Wieprzowina (fot. A. Dargiewicz)

 

Antonio Tavares Przewodniczący COPA-COGECA Grupa Wieprzowina (fot. A. Dargiewicz)

 

Co ułatwia, a co utrudnia współpracę lekarzy weterynarii z producentami świń

Bardzo interesująco wypadła debata zatytułowana „Co ułatwia, a co utrudnia współpracę lekarzy weterynarii z producentami świń”. W debacie tej wzięli udział m.in. nasi członkowie w osobach: Rafał Niemyjski (Agri Plus), Stanisław Niemyjski (Choice Genetics) oraz Janusz Wojtczak (InterAgri), którzy wskazywali na praktycznych przykładach nowe kierunki współpracy producentów świń z lekarzami weterynarii. Rozmówcy podkreślali coraz większą rolę lekarzy weterynarii w zapobieganiu przenikania patogenów do stada, lepszą współpracę z żywieniowcami obsługującymi stada w celu  dopasowania pasz do poszczególnych grup technologicznych oraz potrzebę częściowego wynagradzania lekarzy weterynarii w zależności od wyników produkcyjnych. Dyskusję poprowadził prof. Zygmunt Pejsak.

 

Od lewej: prof. Zygmunt Pejsak, Rafał Niemyjski, Stanisław Niemyjski, Janusz Wojtczak, Marian Porowski (fot. A. Dargiewicz)

 

Od lewej: Rafał Niemyjski, Stanisław Niemyjski, Janusz Wojtczak, Marian Porowski (fot. A. Dargiewicz)

Import może ograniczyć możliwości wzrost...

15.04.2024

Niskie temperatury powietrza nie stwarzają korzystnych warunków do wzrostu cen skupu żywca wieprzowego w krajach unijnych. Zapasy wieprzowiny w zakładach mięsny…

Trzoda chlewna / zboża (2024/15)

12.04.2024

tuczniki 2024/13 2024/14 2024/15 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 0,022 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Mena...

11.04.2024

Wnioski z 9. Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Cukrowni Żnin 22 lutego br. Kongres zorganizowany przez Związek Pracodawców – Dzie…

Trzoda chlewna / zboża (2024/14)

05.04.2024

tuczniki 2024/12 2024/13 2024/14 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,29 0,00 0,00 -0,023 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29.03.2024

Trzoda chlewna / zboża (2024/13)

29.03.2024

tuczniki 2024/11 2024/12 2024/13 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,31 0,00 0,00 -0,008 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Trzoda chlewna / zboża (2024/12)

22.03.2024

tuczniki 2024/10 2024/11 2024/12 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,32 0,00 0,00 0,043 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,…

Trzoda chlewna / zboża (2024/11)

15.03.2024

tuczniki 2024/09 2024/10 2024/11 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,28 0,00 0,00 -0,006 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12…

Ruszyła trzecia edycja konkursu Innowacy...

13.03.2024

Powalcz o tytuł Innowacyjnego Farmera 2024! Pochwal się swoim gospodarstwem i stosowanymi w nim innowacjami. Jeżeli stosujesz technologię lub praktykę rolniczą,…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum