Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Zrównoważona produkcja świń; antybiotyki konieczność czy zagrożenie – międzynarodowa konferencja w Krakowie

Zrównoważona produkcja świń; antybiotyki konieczność czy zagrożenie – międzynarodowa konferencja w Krakowie

23.06.2023

W dniach 13-14 czerwca 2023 r. odbyła się w Krakowie 27 międzynarodowa konferencja dla lekarzy weterynarii – specjalistów chorób świń. Konferencja zorganizowana została pod tytułem „Zrównoważona produkcja świń; antybiotyki konieczność czy zagrożenie” przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. POLPIG był jednym ze współorganizatorów konferencji, której istotnymi elementami było wystąpienia Antonio Tavares’a – przewodniczącego COPA-COGECA grupy roboczej „Wieprzowina” oraz debata dotycząca zasad współpracy lekarzy weterynarii z producentami świń, zatytułowana „Co ułatwia, a co utrudnia współpracę lekarzy weterynarii z producentami świń”.

 

Poglądy COPA-COGECA na sprawy ochrony zdrowia zwierząt i dobrostan

COPA-COGECA reprezentuje w Unii Europejskiej interesy rolników i ma ważny głos przy tworzeniu prawa regulującego między innymi zagadnienia związane z szeroko pojętą produkcją zwierzęcą, w tym z produkcją trzody chlewnej. W swoim referacie zatytułowanym „Poglądy COPA-COGECA na sprawy ochrony zdrowia zwierząt i dobrostan” Antonio Tavares odniósł się do braku równowagi między inwestycjami w dobrostan zwierząt a wynikami ekonomicznymi. Koszty zachowania dobrostanu często nie są rekompensowane przez rynek. Niektóre kwestie związane z dobrostanem zwierząt, jak zapewnianie świniom większej przestrzeni, stoją w sprzeczności z innymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Podwyższa to znacznie koszty produkcji i zwiększa emisję gazów cieplarnianych, obniżając zarazem dochody gospodarstw. Niespójne prawo ograniczające zdolność hodowców do osiągnięcia niektórych celów środowiskowych wpływa negatywnie na cały sektor rolnictwa. Prawodawstwo dotyczące dobrostanu zwierząt musi opierać się na dowodach naukowych, a nie ideologii – podkreślał Tavares. Proponowane rozwiązania należy przetestować w rzeczywistych warunkach, aby upewnić się, że producenci nie zmienią technologii w sposób zagrażający innym aspektom zrównoważonego rozwoju lub dobrostanu zwierząt.

 

Antonio Tavares Przewodniczący COPA-COGECA Grupa Wieprzowina (fot. A. Dargiewicz)

 

Antonio Tavares Przewodniczący COPA-COGECA Grupa Wieprzowina (fot. A. Dargiewicz)

 

Co ułatwia, a co utrudnia współpracę lekarzy weterynarii z producentami świń

Bardzo interesująco wypadła debata zatytułowana „Co ułatwia, a co utrudnia współpracę lekarzy weterynarii z producentami świń”. W debacie tej wzięli udział m.in. nasi członkowie w osobach: Rafał Niemyjski (Agri Plus), Stanisław Niemyjski (Choice Genetics) oraz Janusz Wojtczak (InterAgri), którzy wskazywali na praktycznych przykładach nowe kierunki współpracy producentów świń z lekarzami weterynarii. Rozmówcy podkreślali coraz większą rolę lekarzy weterynarii w zapobieganiu przenikania patogenów do stada, lepszą współpracę z żywieniowcami obsługującymi stada w celu  dopasowania pasz do poszczególnych grup technologicznych oraz potrzebę częściowego wynagradzania lekarzy weterynarii w zależności od wyników produkcyjnych. Dyskusję poprowadził prof. Zygmunt Pejsak.

 

Od lewej: prof. Zygmunt Pejsak, Rafał Niemyjski, Stanisław Niemyjski, Janusz Wojtczak, Marian Porowski (fot. A. Dargiewicz)

 

Od lewej: Rafał Niemyjski, Stanisław Niemyjski, Janusz Wojtczak, Marian Porowski (fot. A. Dargiewicz)

Notowania: Trzoda chlewna / zboża (2023/...

22.09.2023

Notowania obejmują ostatnie tygodnie cen tuczników, prosiąt  i macior w różnych krajach oraz zbóż w Polsce. Notowania są publikowane co tydzień.     &…

W Polsce w tygodniu 37 zanotowano wzrost...

18.09.2023

Podaż żywca wieprzowego na unijnym rynku pozostaje dalej na niskim poziomie, który jednak wystarcza do zaspokojenia potrzeb przetwórstwa. Spowodowało to w ostat…

Niska podaż żywca utrudnia zaspokojenie ...

11.09.2023

Pogłowie świń, a tym samym produkcja trzody chlewnej, spadła w całej Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku w UE ubito o 8,9% mniej świń. To dużo w po…

Niska podaż żywca. Spadek eksportu wiepr...

04.09.2023

Na unijnym rynku trzody chlewnej presja cenowa stopniowo ustępuje. W notowaniach ostatniej małej giełdy w Niemczech cena skupu tuczników wzrosła o 2 eurocenty. …

Przyszłość polskiego rolnictwa

28.08.2023

Wojna w Ukrainie jak w soczewce pokazała główne problemy polskiego rolnictwa. Przy okazji była doskonałym polem obserwacji potencjalnych scenariuszy. Ich realiz…

Tuczniki w Polsce skupowane są poniżej c...

14.08.2023

W krajach unijnych na rynku żywca wieprzowego dominuje słaby popyt. Jego skutkiem były spadki cenowe zainicjowane w Niemczech, gdzie cena tuczników VEZG w 31 ty…

Dlaczego w Polsce zwykle łatwiej założyć...

02.08.2023

Łatwość, z jaką importerzy śmieci wprowadzają do kraju tysiące ton odpadów, w tym szkodliwe i toksyczne odpady chemiczne czy medyczne, budzi wiele pytań. Szczeg…

Niska podaż żywca ponownie sprzyja wzros...

31.07.2023

W wielu krajach unijnych panuje stabilizacja cen skupu żywca wieprzowego. Boczny trend cenowy w Niemczech na rynku UE. Nawet kraje Europy Południowej, przeżywaj…

Krajowe spadki cen skupu świń zostały za...

24.07.2023

Większe spożycie wieprzowiny sezonowo notowane jest na południu Europy w rejonach intensywnej turystyki. Upały panujące w tym roku nie służą jednak turystyce i …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum