Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności
Brak kompartmentów pogłębia skutki ASF

Brak kompartmentów pogłębia skutki ASF

12.09.2022

Kompartment to słowo wcześniej znane wąskiemu gronu biologów czy psychologów. Po wybuchu ASF poznało je, i z nadzieją wymawiało wielu hodowców. Wprowadzenie kompartmentu oznaczało by możliwość eksportu żywca i wieprzowiny z regionów objętych ASF podobnie jak ze stref wolnych od choroby. Warunkiem było spełnienie surowych obostrzeń bioasekuracyjnych w całym łańcuchu produkcyjnym. Opóźnienia w jego wprowadzeniu dramatycznie podnoszą koszty walki z ASF.

 

Brak postępów w zwalczaniu ASF w populacji dzików zmusza do szukania innych rozwiązań. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) podczas sesji generalnej w maju 2017 r. przyjęła nową wersję rozdziału Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE. Przewidziała w nim możliwość handlu w państwach w których wystąpiło ASF. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest wdrożenie nowych rozwiązań do przepisów europejskich, a następnie do polskiego porządku prawnego oraz przekonanie partnerów handlowych do tego rozwiązania (OIE, 2017). Zasady OIE polegają na tworzeniu kompartmentów, które obejmują programem bioasekuracji i nadzorem weterynaryjnym wszystkie jego ogniwa. W przypadku produkcji wieprzowiny w skład ogniw wchodzą: fermy mateczne, centra pozyskiwania nasienia, tuczarnie, rzeźnie. Wspólnym systemem bioasekuracji objęte są zakłady mięsne, wytwórnie pasz, prywatni lekarze weterynarii obsługujący fermy, inspekcja weterynaryjna, laboratoria diagnostyczne, transport i zakłady utylizacyjne. Wymagania kompartymentu, opracowane oddzielnie dla każdego z wymienionych ogniw muszą w stosunku do siebie być kompatybilne i możliwe do stałego monitorowania. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwia obrót żywcem i mięsem bez obniżenia poziomu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ASF.

Propozycje zmian

Po akceptacji przez Inspekcję Weterynaryjną rozwiązań zaproponowanych w opracowaniach branżowych dotyczących krajowego standardu kompartmentalizacji ASF, należy przygotować wniosek do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie produkcji świń w kompartmentach ASF. Krajowe zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Komisję Europejską, aby zostały uznane przez wszystkie kraje członkowskie.

W Polsce ceny skupu świń pozostają stabi...

02.10.2023

Presja cenowa na skup żywca wieprzowego zmalała w całej Europie. Niska podaż żywca jest wystarczająca do potrzeb przetwórstwa. Sprzedaż wieprzowiny na rynku uni…

XX  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ...

02.10.2023

W dniach 2 i 3 października 2023 roku  w Hotelu „Filmar”, ul.Grudziądzka 39-43 w Toruniu odbędzie się XX  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ETYCZNE I PRAWNE A…

Polska dołącza do EFSA w ogólnoeuropejsk...

29.09.2023

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii łączą siły w 2023 r. w ogólnoeuropejskiej kampanii wspierającej wal…

Notowania: Trzoda chlewna / zboża (2023/...

29.09.2023

Notowania obejmują ostatnie tygodnie cen tuczników, prosiąt  i macior w różnych krajach oraz zbóż w Polsce. Notowania są publikowane co tydzień. tuczniki 2023/3…

Hiszpanie z roku na rok umacniają swoją ...

25.09.2023

Według danych Eurostat na koniec czerwca br. unijne pogłowie świń skurczyło się o 3,2% r/r, a loch 2,4% r/r. Jeżeli odniesiemy najnowsze dane Eurostatu do tych …

Notowania: Trzoda chlewna / zboża (2023/...

22.09.2023

Notowania obejmują ostatnie tygodnie cen tuczników, prosiąt  i macior w różnych krajach oraz zbóż w Polsce. Notowania są publikowane co tydzień.     &…

W Polsce w tygodniu 37 zanotowano wzrost...

18.09.2023

Podaż żywca wieprzowego na unijnym rynku pozostaje dalej na niskim poziomie, który jednak wystarcza do zaspokojenia potrzeb przetwórstwa. Spowodowało to w ostat…

Niska podaż żywca utrudnia zaspokojenie ...

11.09.2023

Pogłowie świń, a tym samym produkcja trzody chlewnej, spadła w całej Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku w UE ubito o 8,9% mniej świń. To dużo w po…

Niska podaż żywca. Spadek eksportu wiepr...

04.09.2023

Na unijnym rynku trzody chlewnej presja cenowa stopniowo ustępuje. W notowaniach ostatniej małej giełdy w Niemczech cena skupu tuczników wzrosła o 2 eurocenty. …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum