Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Bioasekuracja – profesjonalny standard o...

21.07.2020

Bioasekuracja jest jednym z głównych ogniw łańcucha walki z ASF. Przestrzeganie jej zasad jest dla hodowców trzody chlewnej ważne nie tylko ze względów sanitarn…

Gaja czy Medea czyli o ryzyku fałszywej ...

29.06.2020

Diagnoza postawiona w artykule Marcina Ryszkiewicza ”Jak zdusiliśmy naturę” (Polityka 24 maja 2020 r.) jest słuszna, jednak ryzykowne są wyciągnięte z niej wnio…

GIW: Wytyczne w sprawie przemieszczania ...

24.04.2020

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zasad przemieszczania świń do dalszego chowu i hodowli z obszaru zagrożenia (strefa niebieska) do in…

Branża mięsna wspiera walkę z koronawiru...

29.03.2020

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne są w czasie kryzysu solidarność, wzajemne wsparcie czy pomoc sąsiedzka. Szczególnie jest to cenne, kiedy znaleźliśmy się…

Komunikat o bezpieczeństwie produkcji ży...

16.03.2020

W związku z pojawiającymi, się zwłaszcza w mediach społecznościowych informacjami o braku żywności, gromadzeniu zapasów itd. chciałbym zapewnić w imieniu organi…

Niezbędna jest poprawa dostępności ziemi...

05.03.2020

Krajowy Związek pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG popiera uchwałę Federacji nr 17/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Stoimy na stanowisku, że niez…

Podstawowe informacje na temat ASF

10.12.2019

Paweł Niemczuk na temat Afrykańskiego pomoru świń (ASF) W prezentacji zostały omówione następujące tematy:• Podstawowe regulacje prawne dotyczące ASF • Objawy k…

Pismo do Premiera w sprawie zagrożenia d...

15.11.2019

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Znak: KZ/2019/178 Dotyczy: zagrożenia dla sektora produkcji i przetwórstwa mięsa wieprzowego ze strony roz…

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia w spraw...

05.11.2019

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do biomasy w posta…