Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Aktualności

Aktualności

Strategia nie daje podstaw do wzmocnieni...

21.01.2021

Wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu wartości powinno być dokonywane równolegle przez zwiększanie skali produkcji i współdziałanie rolników. Utrzymywanie gos…

Modernizacja wymaga poprawy struktury ag...

20.01.2021

Modernizacja sektora rolnego powinna przebiegać równolegle z procesem poprawy struktury agrarnej i zwiększania skali produkcji. Tylko wówczas można osiągać wszy…

25% upraw ekologicznych ograniczy pogłow...

19.01.2021

Objęcie do 2030 roku 25% UR uprawami ekologicznymi stworzy trudności w rozwoju produkcji zwierzęcej. Problemy wystąpią w gospodarstwach specjalistycznych produk…

Styczeń jest zwykle trudnym miesiącem dl...

18.01.2021

Jeżeli pominiemy nieznaczny wzrost cen skupu w Holandii (+1₵ t/t), to można przyjąć, że europejski rynek skupu tuczników pozostaje stabilny. Według notowań ISN …

Spłaszczenie marż i utrata dochodów R...

18.01.2021

Ograniczenie, które zostało zaproponowane w Planie Strategicznym WPR, dotyczące stosowania przemysłowych środków produkcji w tym nawozów, środków ochrony roślin…

Ograniczanie konkurencyjności i rozwoju ...

18.01.2021

W Planie Strategicznym MRiRW priorytetowym kierunkiem rozwoju uznano utrwalanie obecnej struktury agrarnej i wynikających z niej słabych stron polskiego rolnict…

Stabilizacja cen skupu żywca na poziomie...

11.01.2021

W pierwszym tygodniu 2021 roku nie zanotowaliśmy większych zmian na europejskim rynku wieprzowiny. Stabilizacja cen skupu żywca na poziomie nie gwarantującym po…

Szczęśliwego Nowego Roku

31.12.2020

Wesołych Świąt

24.12.2020